Nové publikace

29. 6. 2007
Nová publikace
Sociální hnutí, kolektivní akce a protest
28. 6. 2007
Nová publikace
Yana Leontiyeva (ed.), Petra Ezzeddine-Lukšíková, Tomáš Hirt, Marek Jakoubek, Jiří Kocourek, Lucia Pažejová: Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové)
28. 6. 2007
Nová publikace
Jiří Šafr, Markéta Sedláčková: Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření
28. 6. 2007
Nová publikace
Petr Matějů, Petr Soukup, Josef Basl: Educational Aspirations in a Comparative Perspective. The role of individual, contextual and structural factors in the formation of educational aspirations in OECD countries
22. 6. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
14. 6. 2007
Nová publikace
Karel Čada, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová: Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média
30. 4. 2007
Nová publikace
Předložená studie se zaměřuje na zkoumání vzájemného vnímání obyvatelstva pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech.
12. 4. 2007
Nová publikace
Gabriela Šamanová, Markéta Škodová, Jiří Vinopal: Obraz vědy v českém veřejném mínění
11. 4. 2007
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
21. 2. 2007
Nová publikace
Publikace, která je výsledkem spolupráce odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem kvalita pracovního života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s...

Stránky