Nové publikace

13. 11. 2011
Nová publikace
Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006
3. 11. 2011
Nová publikace
V tomto čísle SOCIOwebu se zaměřujeme na reflexi vybraných proměn životních drah a přechodových událostí.
15. 10. 2011
Nová publikace
Časopis Naše společnost je odborným periodikem Centra pro výzkum veřejného mínění, které vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. od roku 2003. Počínaje rokem 2007 je časopis recenzovaný.
1. 10. 2011
Nová publikace
Říjnové číslo Sociowebu Vám přináší pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu ratifikace Lisabonské smlouvy.
1. 9. 2011
Nová publikace
Gender a věda, aneb má znalost pohlaví?
1. 8. 2011
Nová publikace
Tématem je volný čas a dovolená.
26. 7. 2011
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.

Stránky