Nové publikace

1. 8. 2011
Nová publikace
Tématem je volný čas a dovolená.
26. 7. 2011
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
8. 6. 2011
Nová publikace
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
1. 6. 2011
Nová publikace
Aktuální Socioweb přináší tématiku zdánlivě zcela neaktuální: dějiny české sociologie.
19. 5. 2011
Nová publikace
Marta Vohlídalová (ed.)
1. 5. 2011
Nová publikace
Květnové číslo Sociowebu je věnované, podobně jako v minulých letech, problematice bydlení.
13. 4. 2011
Nová publikace
Jana Chaloupková (ed.)
11. 4. 2011
Nová publikace
Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., vydalo publikaci Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení.
1. 4. 2011
Nová publikace
Dubnové číslo Sociowebu je věnováno kulturnímu aspektu sociálních nerovností.

Stránky