Ostatní

3. 5. 2007
Ostatní
na základě návrhu Rady Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., podle § 17, odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, jmenoval předseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., PhDr. Marii Čermákovou do funkce ředitelky Sociologického ústavu AV...
3. 5. 2007
Ostatní
Akademická rada AV ČR na svém 30. zasedání dne 27. března 2007 podle § 19 odst. (4) zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění a podle čl. 17 přílohy Stanov Akademie věd ČR jmenovala s účinností k 1. květnu 2007 na pětileté funkční období dozorčí...
30. 4. 2007
Ostatní
Květnové číslo Sociowebu přináší sedm příspěvků se zaměřením na ekonomickou sociologii.
30. 3. 2007
Ostatní
Aktuální číslo je věnováno tématu historické paměti.
27. 3. 2007
Ostatní
Zájemci o editorství monotematických bloků Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy.
7. 3. 2007
Ostatní
Časopis Naše společnost, který pátým rokem vydává Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je od letošního roku recenzovaným periodikem.
6. 3. 2007
Ostatní
a stává se recenzovaným časopisem: výzva pro autory a autorky.
1. 3. 2007
Ostatní
Po roce se Socioweb vrací k tématu veřejnosti, veřejného mínění a výzkumů veřejného mínění.
22. 2. 2007
Ostatní
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistentky (asistenta) ředitele.
1. 2. 2007
Ostatní
Únorové číslo je věnováno tématu spolupráce, zejména je zaměřeno na spolupráci v obcích.

Stránky