Ostatní

30. 3. 2007
Ostatní
Aktuální číslo je věnováno tématu historické paměti.
27. 3. 2007
Ostatní
Zájemci o editorství monotematických bloků Sociologického časopisu mohou redakci SČ zasílat návrhy.
7. 3. 2007
Ostatní
Časopis Naše společnost, který pátým rokem vydává Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., je od letošního roku recenzovaným periodikem.
6. 3. 2007
Ostatní
a stává se recenzovaným časopisem: výzva pro autory a autorky.
1. 3. 2007
Ostatní
Po roce se Socioweb vrací k tématu veřejnosti, veřejného mínění a výzkumů veřejného mínění.
22. 2. 2007
Ostatní
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistentky (asistenta) ředitele.
1. 2. 2007
Ostatní
Únorové číslo je věnováno tématu spolupráce, zejména je zaměřeno na spolupráci v obcích.
26. 1. 2007
Ostatní
Alexandr Vondra, Helmut Elfenkämper, Eva Hahnová, Václav Houžvička, Michal Petřík
25. 1. 2007
Ostatní
Od 1. ledna 2007 byla do Tiskového a edičního oddělení SOÚ AV ČR, v. v. i., včleněna redakce internetové databáze The European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Stránky