Ostatní

1. 7. 2006
Ostatní
Nové číslo je věnováno tematice vzdělávání, kterou se zabývají autoři z výzkumného oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace.
28. 6. 2006
Ostatní
Číslo je zaměřeno na reflexi aktuálního společenského dění v uplynulém půlroce ve světě i v české společnosti. Jedná se o výsledek práce diskusní studentské skupiny semináře „Sociologických aktualit“, který probíhal v uplynulém semestru na Katedře sociologie UK FF.
6. 6. 2006
Ostatní
mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR v roce 2006.
14. 5. 2006
Ostatní
pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce.
4. 5. 2006
Ostatní
Přednáška se bude konat ve středu 24. května 2006 ve 14 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR Praha 1, Jilská 1 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro.
25. 4. 2006
Ostatní
Dubnové číslo je věnováno tématu hranic - v doslovném i přeneseném slova smyslu
13. 4. 2006
Ostatní
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006
1. 4. 2006
Ostatní
ve čtvrtek 6. dubna 2006, 10:00 h, místnost 108, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1
28. 3. 2006
Ostatní
Březnové číslo Sociowebu je věnováno veřejnému mínění a jeho výzkumu
27. 2. 2006
Ostatní
Hlavní náplní práce je vedení redakční agendy.

Stránky