Ostatní

1. 8. 2006
Ostatní
Nové číslo připravili autoři z oddělení Lokální a regionální studia a Studia sociální struktury.
15. 7. 2006
Ostatní
na dvě místa na pozici odborný pracovník/pracovnice pro výzkumné oddělení Studia sociální struktury (plný úvazek) a jedno místo na pozici asistent/asistentka (zkrácený úvazek)
1. 7. 2006
Ostatní
Quality and Inequality in Education: Theory, Research, and Policy
1. 7. 2006
Ostatní
Nové číslo je věnováno tematice vzdělávání, kterou se zabývají autoři z výzkumného oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace.
28. 6. 2006
Ostatní
Číslo je zaměřeno na reflexi aktuálního společenského dění v uplynulém půlroce ve světě i v české společnosti. Jedná se o výsledek práce diskusní studentské skupiny semináře „Sociologických aktualit“, který probíhal v uplynulém semestru na Katedře sociologie UK FF.
6. 6. 2006
Ostatní
mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR v roce 2006.
14. 5. 2006
Ostatní
pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce.
4. 5. 2006
Ostatní
Přednáška se bude konat ve středu 24. května 2006 ve 14 hodin v Sociologickém ústavu AV ČR Praha 1, Jilská 1 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro.
25. 4. 2006
Ostatní
Dubnové číslo je věnováno tématu hranic - v doslovném i přeneseném slova smyslu
13. 4. 2006
Ostatní
Podmínky doktorského studia realizovaného ve spolupráci s FSV UK, přihlášky do 28.4.2006

Stránky