Ukončené projekty

Hledat ukončené řešené projekty podle kritérií

Anebo ukončené řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 181 projektů (zobrazeny záznamy 141 - 160)
Projekt sociologického výzkumu obyvatel sousedících pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech se zabýval v perspektivě biografických příběhů hledáním rozdílů a podobností v mentalitách, které lze definovat jako zdroje konfliktů, příp. zdroj...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo zhodnocení finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v ČR v transformačním období; konfrontovány byly zejména objektivní analýzy založené na datech Českého statistického úřadu týkajících se spotřeby domácností (Statistika...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu je studium individuálních či rodinných reemigrací zahraničních Čechů v 90. letech 20. století, zejména těch, kteří republiku opustili v období vlády komunistického režimu a odešli do vyspělých zemí . Studovány budou jednak důvody a...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem tohoto projektu podpořeného v rámci "Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje" bylo soustředit a zpřístupnit zainteresované veřejnosti dostupné informační zdroje k tematice veřejného mínění v české společnosti. Jednotlivé výstupy projektu...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
V roce 2002 a 2003 budou v rámci mezinárodního výzkumného programu ISSP, který probíhá ve 34 zemích světa, zkoumána Rodina a gender a Národní identita. Tato témata budou zkoumána v národní, mezinárodní a časové perspektivě. Jde o témata zajímavá jak z...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Projekt ESF Scientific Network byl koordinován Heinrichem Bestem (University of Jena) a Mauriziem Cottou (University of Siena).
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem je provést komplexní, odborně založenou analýzu dotazovacích šetření volebních preferencí do Parlamentu ČR. Projekt vytvoří přehled o výzkumech, shromáždí a systematicky zpracuje dostupné materiály, zpřístupní veřejně dostupné datové soubory pro...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou názory generace současných studentů posledních ročníků vysokých škol (tj. lidí na prahu profesní kariéry) a generace jejich rodičů na roli žen profesně angažované mimo domov, v čem se liší názory mužů a žen a jak se...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2002
Zadavatel:
GA ČR
Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Mezinárodní komparativní výzkumný projekt, kterého se účastní v současné době vedle amerických badatelek také výzkumnice ze dvou k EU přidružených zemí - České republiky a Polska - je zaměřen na zkoumání procesu rozšiřování Evropské unie. Důraz je...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
ostatní
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je případová studie života podnikatelů a podnikatelek v současné české společnosti. Projekt je ucelenou analýzou sociálních a politických mechanismů, ovlivňujících profesní a soukromý život podnikatelů a...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se zabýval otázkami formování české ekonomiky a české společnosti v období po skončení prvotní fáze transformace. Analyzovány byly procesy a jevy na pomezí sociologie a ekonomiky, sociální antropologie, psychologie, právního vědomí. Projekt se...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
Předmětem sociologicky orientovaného projektu je výzkum profesních a životních drah žen ve vědecké instituci. Osou projektu je sociologická analýza struktury a dynamiky procesů souvisejících s pozicí žen orientovaných na vědeckou práci i kariéru. Cílem...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
Změny ve společnosti a hospodářství v 90. letech podmínily oživení mezinárodního (přeshraničního) pohybu, přičemž poloha naší země ji předurčuje ke zprostředkování (realizaci) kontaktů mezi Západem a Východem. Česko se tak postupně stalo současně zemí...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
GA ČR
V rámci území, které je označováno pracovním názvem euroregion Nisa, vedle sebe žije kolem 1,5 milionu občanů České republiky, Německa a Polska. Soužití obyvatel zde bylo významně poznamenáno poválečným odsunem Němců z české a polské části euroregionu a...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2002
Zadavatel:
GA ČR
Hlavní cíle projektuV návaznosti na dva předcházejí projekty Národní kontaktní centrum – ženy a věda (OK 457a 1P OK 459), které probíhaly v letech 2001-2004 a 2005-2008, evropské aktivity na poli„vědecká kultura a gender“ a „věda...
Oddělení:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
ministerský projekt
SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) byl akronymem pro jeden z největších projektů 5. rámcového programu Evropské komise. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření metodických i operativních nástrojů regenerace existujícího bytového fondu v souladu se...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2003
Zadavatel:
mezinárodní projekt

Stránky