Current research projects

Filter current projects

Or use fulltext search

Found 36 projects (displayed results 21 - 36)
Projekt cílí k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České republice a na Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost bude věnována současným trendům náboženského vývoje, vztahů mezi státem a církvemi a jejich přítomnosti...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2017 - 2019
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu...
Principal investigator:
Project duration:
2017 - 2018
Grant agency:
Government ministry project
Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences is one of the seven partners in TEACHENER, a project co-financed by the Erasmus+ strategic partnerships programme of the European Commission, which aims to integrate social sciences and humanities...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
zapojení do evrospké sítě European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
International project
The aim of the project is to investigate the views of European political representatives on the current state of European integration. The survey focuses in particular on the views of members of national parliaments such as you on the ability of EU...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
International project
Evropský sociální výzkum (ESS) je akademický mezinárodní výzkum. Šetření ESS se v Evropě konají každé dva již od roku 2001. Šetření měří vzorce postojů, představ a chování populací více než třiceti zemí. Témata, která sleduje, jsou následující:...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project
The projects’ goal is to provide a complex picture of local leadership in the environment of the Czech Republic through participation in an international survey, original local research of mayors of municipalities of all sizes, and a secondary...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project focuses on the future role of housing as an asset for supplementing retirement income, sometimes called asset- (housing-) based welfare (ABW). The interest in this subject is motivated by the process of population ageing. The partial shift...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project
The project offers a comparative perspective of changes in perception of the role of the state and form of responsible governance in the Czech Republic after the financial and economic crisis, which in addition to changing redistributive expectations has...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Research programme within Strategy AV21 focuses on global conflicts and their local interactions which present important cultural and social challenges in the 21st century. It analyses cultural and social transformations with regard to interactions of...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
other
The project focuses on Prague allotments as an empirical example of the changing approach to urban nature and urban planning after the fall of socialism. Allotments represent spaces of affection and care. As urban nature, they are spaces of intense...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The principal goal of the project is twofold: (1) to support the operation and development of the social science research data infrastructure provided by the Czech Social Science Data Archive (CSDA), and (2) to ensure Czech participation in large scale...
Principal investigator:
Project duration:
2016 - 2019
Grant agency:
Government ministry project
Europe is facing huge socio-economic challenges: an economic crisis with a young generation in search of jobs, population ageing potentially straining inclusion and innovation of our societies, climate change with its pressures to redesign energy,...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2019
Grant agency:
International project
Tým Sociologického ústavu poskytuje v rámci FRAnetu expertízu pro Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA).Tým Sociologického ústavu pracuje ve složení: Tereza Stöckelová (řešitelka, v pozici senior expert), Edit Szénássy, Luca Otáhal, Hana...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2018
Grant agency:
other
Project summary:This project will examine the Dynamics of Change in Czech Society using a household panel survey research design. Applying insights from sociology, economics and politics this study will examine five themes: Family life, time use and...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2018
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)

Pages