Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 182 projects (displayed results 1 - 20)
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlCílem aktivity je zmapování hodnotových orientací,...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit...
Principal investigator:
Project duration:
2016
Grant agency:
other
The project follows up a succesful launch of the CESSDA project and concentrates on the sustainability for the widened network and its full European coverage. Coordination, networking activities, and stakeholder forums will be delivered and relationship...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
International project
The project addresses the issue of social disadvantage of inhabitants of peripheral rural regions.Social disadvantage usually entails a spatial component. The spatial concentration of social disadvantage, exclusion and deprivation and the socio-spatial...
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2017
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Obecným cílem projektu je získat aktuální informace o stavu sociálního podnikání v Pardubickém kraji, jeho možných perspektivách a možnostech podpory ze strany územní samosprávy a státu. Sociální podniky, resp. subjekty sociálního podnikání, jsou...
Principal investigator:
Project duration:
2015
Grant agency:
other
Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR.
Principal investigator:
Project duration:
2015 - 2016
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Quantification of lifelong economic impacts of motherhood on women and identification of their causes will lead to revision of relevant public policies and employer practices. Recommendations will be targeted at decision-makers and the public with the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
Project reacts to discrimination of women in their access to decision-making and to inadequate reflection of their needs (gender mainstreaming). The project will explore link between both problems. The aim of the  project is a system change based on...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Aktivity institutu se zaměřují primárně na zřízení a fungování Expertní genderové komory ČR. Cílů má být dosažen...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
other
The goal of the project is to contribute to the enhancement of women participation to economic decision making positions in 6 different EU countries and at the European level. In this view the project has set out to attain the following specific...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
The aim of the project is to develop and systemize empirical findings and create applicable results that in the form of practical principles and procedures of social communication and participative decision-making will contribute to non-conflict...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2015
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
 A Czech-Bulgarian Joint Research Project (PPP project), together with the Institute for the Research of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Science, Sofia. The objective of this project is to try to assess the contemporary state of the...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
International project
The aim of the project is creation of certified methodology of diversity management and reconciliation of work and private life in the workplace, which will be usable directly by employers and organizations. This is an innovative interconnection of...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2015
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
Around the world there are various branches of socio-economic research that make work and jobs their focus object of study. This interest has been heightened by the current economic recession, which has increased the risk of unemployment and raises...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2014 - 2016
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
AnotationThe project is focused on the analysis of changes in the quality of working life, and on the implementation of an already developed methodology of its continuous observation. Outputs: 1. A publication analyzing the state and trends in perception...
Principal investigator:
Project duration:
2014 - 2015
Grant agency:
Technology agency of the Czech republic
The objective of PLATENSO is to provide a proposal towards establishing the legal base for a European Entity on Socio-Economic matters linked to nuclear technology and to develop recommendations for research strategies in PLATENSO countries. Thereby the...
Principal investigator:
Project duration:
2013 - 2016
Grant agency:
International project
Výzkumný projekt realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s externími odborníky na zakázku Národního ústavu pro vzdělávání. Hlavním cílem projektu bylo zmapování životního stylu a potřeb migrantů v ČR s ohledem na...
Principal investigator:
Project duration:
2013
Grant agency:
other
De Tocqueville (1835) theorised that the exercise of citizen power in democracies depends fundamentally on both equality and active participation in public affairs. Consequently, political inequality will arise from differences in participation, although...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2013 - 2016
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Understanding the public opinion process in conditions of accelerating social changes is of ever greater urgency. We conceive public opinion as a process and thus as the outcome of discursive processes at three levels: the individual, the group and the...
Principal investigator:
Project duration:
2013 - 2015
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt se zaměřil na zkoumání paradoxních projevů genderových změn v širším kontextu transnacionálních a globálních procesů a interakcí. Přínosem projektu je rozpracování metodologického principu žité kritiky a analýza transnacionálních...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2013 - 2015
Grant agency:
other

Pages