Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 181 projects (displayed results 61 - 80)
Empiricky podložená komplexní sociologicko-politologická analýza naznačeného fenoménu neomezující se např. na deskripci volebních výsledků, změny ve stranickém vedení atd., ale i na historické podhoubí komunistického hnutí v ČR zejména s ohledem na...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
A follow-up grant, the activities the Center develops fall into two basic lines. The first is to support women researchers' participation in European research, promote equal opportunities in science and research and support early career researchers,...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2012
Grant agency:
Government ministry project
Cílem projektu „Bariéry“ (Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů) je zkoumat bariéry, s nimiž se potýkají studující a začínající badatelé a badatelky s cílem přispět k zatraktivnění vědeckých profesí...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2009
Grant agency:
Government ministry project
The main goal of the project is to study influence of the governance on socio-spatial inequality in metropolitan areas in the Czech Republic in comparison to North American, West European and other Central European experiences. Partly it is about...
Principal investigator:
Project duration:
2008 - 2011
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Individuals and Households in the Czech Republic: Transformation Changes and Cross-National Comparison   Researcher: Jiří Večerník Issued by: Grant Agency of the Czech Republic Time of researching the project:  2008 - 2010   The proposed project intends...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project examines the nature of citizenship in the Czech Republic and the legacy of the Prague Spring 1968. In early May 1968 a mass survey undertaken for the communist party leadership investigated public attitudes toward democratisation in...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2008 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project aims at corroborating the “value lag hypothesis,” according which further consolidation of the social stratification system in the Czech Republic will depend more on the crystallization of its normative background (values and norms)...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007 - 2010
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Projekt mapuje faktory, zdroje a souvislosti procesů a mechanismů genderových nerovností na českém trhu práce v souvislosti se změnami české společnosti po roce 1989 a v souvislosti se vstupem ČR do EU. Projekt využívá kvalitativní sociologickou...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This project arises as a direct result of the Council of European Social Science Data Archives (CESSDA) Research Infrastructure (RI) being identified by ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) Roadmap exercise as an existing pan-...
Principal investigator:
Project duration:
2007 - 2008
Grant agency:
International project
The research project focuses on a description and analysis of relations between professional career and family life and their development in the Czech Republic after 1989. It combines a diachronic approach based on comparison of the employment...
Principal investigator:
Project duration:
2007 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
RECON seeks to clarify whether democracy is possible under conditions of pluralism, diversity and complex multilevel governance. This includes taking proper heed of the challenges to democracy at EU and national levels. RECON spells out three different...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007 - 2011
Grant agency:
International project
The object of the research is disclosing of the basic features of regional disparities with regard to the role and importance of social and human capital in the regional development. The project testifies the hypotheses expressing the relationships...
Principal investigator:
Project duration:
2007 - 2011
Grant agency:
Government ministry project
The project will reveal, quantify and analyze actual regional disparities (among regions NUTS 3) in availability and affordability of housing in the Czech Republic. The time series describing the development of such disparities will be provided. The...
Principal investigator:
Project duration:
2007 - 2011
Grant agency:
Government ministry project
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007
Grant agency:
International project
Studium náboženství sice má v české vědě dlouhou tradici (historie, sociologie, filosofie, religionistika, teologie), avšak dosud nebylo adekvátně zhodnoceno, přestože v mezinárodním měřítku dosáhlo značných úspěchů. Projekt se zaměřil na vývoj české...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007 - 2008
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
This research project adresses central questions within the study of parliamentary representation in the Czech Republic. Our study is focused on three themes: (1) Parlamentarians - who are Czech republic's political representatives and how do they...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2007 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project examines voting behaviour in elections to the Senate of the Parliament of the Czech Republic. The main objective is to analyse patterns of voting behaviour, the causes and consequences of the varying and generally very low voter participation...
Principal investigator:
Project duration:
2007 - 2009
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The proposed project aims to map out, analyse and describe agenda-setting and agenda-linking processes in the Czech public and in the Czech mass media agenda. To get the necessary empirical data, in an empirical survey, the bidding team aims to apply...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2007
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2007
Grant agency:
International project
Workshops in Vienna: October 18th-20th, 2007 and Prague: December 11th-13th, 2007 Call For Papers    Workshops’ Background and AimsScience and Technology Studies (STS) have a long tradition of research on scientific...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2006
Grant agency:
International project

Pages