Finished research projects

Filter finished projects

Or use fulltext search

Found 181 projects (displayed results 81 - 100)
The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2007
Grant agency:
International project
The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
International project
Main goal of this project is to identify how local communities understand to idea of partnership and participation, to what extent and with what instruments is participation realized and what structures of partnership are created between particular...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2011
Grant agency:
Government ministry project
Differentiation and marginalisation of some social groups is folowed by regionalů differentiation and marginalisation. To map problems on a level of a whole and a region, to discover level of marginalisation of the Czech border area and to determine...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2011
Grant agency:
Government ministry project
The aim of the project is to analyze all types of factors, which shape decision-making of Czech scientists and researchers who reside occupationally abroad whether they come back to the Czech Republic or not. The project addresses (through questionnaire...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
Government ministry project
In the first part, we comment issue of social capital and third sector in the Czech Republic with specific focus on NGOs, civic participation and social trust. Public policy in the civic sector is discussed. In the second part, we review literature (...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2006
Grant agency:
International project
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Building on scholarship in feminist philosophy and social studies of science, the project will examine the role of gender in the production of knowledge contexts and cultures in an East-West perspective in two scientific fields (sociology and biology)....
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
International project
Current sociological approach to educational inequalities increasingly focuses on relative chances to educational transitions. Thus, the impact of structural contexts, establishing these chances, is completely eliminated. International comparison and the...
Principal investigator:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The project aims to analyze processes of detraditionalization, individualization and privatization of religious values and forms of religious life in contemporary Czech society, including implicit ones and their functional equivalents. Although surveys...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2006 - 2008
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The main objective of the project was determine whether there exist “transitive”, institutionally and culturally specific factors behind the high prices and low financial affordability of older and new owner-occupied housing in Prague, and to...
Principal investigator:
Project duration:
2005 - 2007
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Principal investigator:
Project duration:
2005
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
The proposed research project, which is structurally based on the comparative analysis of the role of social capital and civil society in achieving the goals of development policy through stimulating social partnerships and improving levels of...
Principal investigator:
Project duration:
2005 - 2006
Grant agency:
Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační...
Principal investigator:
Project duration:
2005 - 2006
Grant agency:
Government ministry project
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2009
Grant agency:
Government ministry project
The project aims to increase the knowledge about the perceptions of the relation between the political and distributive systems legitimacy. It also focuses on problems of social inequalities and social capital. The instruments used and the inclusion into...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2007
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
INTUNE is a research project whose aim is to study the changes in the scope, nature and characteristics of citizenship that result from the process of the deepening and enlargement of the European Union. Its focus is on how integration and disintegration...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2009
Grant agency:
International project
The main goal of the project was to analyze the significance of the relation between housing tenure, existing and potential housing policy tools including rent regulation, on one side, and labour mobility, on the second side, in the Czech Republic. The...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2006
Grant agency:
Government ministry project
Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury lidských zdrojů. Zejména pak “tvrdé” statistické údaje...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2007
Grant agency:
Czech Science Foundation (GACR)
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P...
Principal investigator:
Department:
Project duration:
2005 - 2008
Grant agency:
Government ministry project

Pages