Projekt
Project reacts to discrimination of women in their access to decision-making and to inadequate reflection of their needs (gender mainstreaming). The project will explore link between both problems. The aim of the  project is a system change based on research, awareness raising an...
Project duration: 2014 - 2016
Akce
6. 11. 2017
Na letošním Týdnu vědy a techniky Akademie věd, největším vědeckém festivalu v České republice, uspořádá NKC — gender a věda debatu o genderové perspektivě a výzkumu ve veřejných politikách
Akce
30. 9. 2016
migrace, bezpečnost a maskulinita
NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR zve na diskuzi pořádanou v rámci evropské Noci vědkyň a vědců. Přijďte se dovědět a diskutovat o tom, jaký pohled na role žen a mužů ve společnosti nám nabízí diskuse o bezpečnosti, jakou roli hraje fakt, že bezpečnostní politiku i...
Obsahová stránka
Books published by the institute Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions
Publikace
Authors: Linková, Marcela, Jaggar, Alison M.
Western moral and political theorists have recently devoted considerable attention to the perceived victimisation of women by non-western cultures. In this paper, the author argues that conceiving injustice to poor women in poor countries primarily as a matter of their oppression...
Publikace
Authors: Uhde, Zuzana
In the article the author highlights the critical potential of the theatre performance Vagina Monologues written by Eve Ensler with regard to both gender justice and multiculturalism. Ensler adverts to the injustice that women face particularly by means of narrative while sh...
Publikace
Authors: Dudová, Radka, Tomášek, Marcel
The article presents the findings of qualitative research of work conditions in the hypermarket chains in the Czech Republic. It reveals the negative forms of flexibility and different forms of abuse of the labour force, and it shows the gendered dimensions of those phenomena. On...
Publikace
Authors: Hašková, Hana
In a European comparison, the Czech Republic is one of the countries where motherhood has the biggest negative impact on women’s employment participation. Some researchers explain this situation as resulting from Czech mothers’ preferences for a long‑term interru...
Projekt
The aim of the project is to develop an intersectional approach to the study of social inequalities in Czech sociology. Intersectionality, as a theoretical framework and analytical tool to understand inequalities in society, will be used to map the impact of the economic crisis o...
Project duration: 2015 - 2017
Publikace
Authors: Formánková, Lenka, Křížková, Alena
The paper addresses the specific conditions of unskilled women, struggling to integrate their paid work and unpaid work in the Czech Republic. The analysis is based on three biographic interviews regarding the work trajectories of women whose highest level of education is vocatio...
Publikace
Authors: Maříková, Hana
The publication deals on the re/production of gender inequalities in the university environment in Slovakia except Bratislava – the Slovak capital. It is focused on the inequalities during the study, making career as well as management of science, etc. 
Akce
25. 9. 2015
Přípona –ová je u ženských příjmení v českém jazyce povinná. Co se ale stane, pokud se žena rozhodne zvolit si variantu bez přechýlení? Jazykovědci namítají, že přechylování je tradiční a ohýbání slov je podstatou češtiny. Přijďte diskutovat s našimi hosty a hostkami o tom, zda t...
Publikace
Authors: Dudová, Radka, Vohlídalová, Marta
The process of the individualization of the society has already been in progress for several centuries. One of its consequences is the increase of differences among individuals, the advocacy of the individual interests instead of the collective ones and mostly the growth of the s...
Publikace
Authors: Vohlídalová, Marta
The paper is a review of the book “Work-lifestyle Choices in the 21st Century“ written by Catherine Hakim (Oxford university Press, 2000). 
Akce
6. 12. 2017
Zveme na slavnostní vítání nové publikace rozhovorů, která se tentokrát věnuje, vědcům z VŠCHT.
Publikace
Authors: Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
V tomto tematickém čísle představujeme odborné statě a další texty, které přistupují ke studiu životních drah a přechodových událostí z obou výzkumných perspektiv. Číslo otevírá stať Marty Vohlídalové a Hany Maříkové, které se za pomoci statistické analýz...
Projekt
The WS DEBATE project is a Specific Support Action in the EU 7th Framework Programme. Its overall objective of is the stimulation of policy and public debate on the situation and perspectives of women in science, in order to bridge the gap between policy developments and public u...
Project duration: 2006 - 2008
Publikace
Authors: Formánková, Lenka
Cílem debaty bylo zamyslet se nad příčinami spojenými s nerovným postavením žen v rozvojovém světě a diskutovat o možných východiscích a řešeních.
Publikace
Authors: Uhde, Zuzana, Glenn, Evelyn Nakano
Evelyn Nakano Glenn působí jako profesorka genderových a ženských studií a současně etnických studií na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Je také ředitelkou a zakládající členkou Center for Race and Gender, výzkumného pracoviště na stejné univerzitě. Pro akademický rok 2009/2010...

Pages