Publikace
Authors: Linková, Marcela, Tenglerová, Hana
The paper is a report on the conference Beyond the Leaky Pipeline: Challenges for Research on Gender and Science, the final conference to the project Meta-analysis of gender and science research, held in Brussels on 19 and 20 October 2010. It analyses the discoursive frameworks u...
Publikace
Authors: Nespor, Zdeněk R., Veronika Knotková
This article describes the life and work of an important Czech sociologist of the interwar period, Emanuel Chalupný (1879–1958). Even from a mere outline of his life one clearly sees that he was a highly controversial, tenacious, even disagreeable figure, who had no intenti...
Akce
1. 11. 2013 - 14. 11. 2013
Týden vědy a techniky: Fascinace světem
Publikace
Authors: Linková, Marcela
Instituted in 2004, the Czech Republic research assessment has since changed on an annual basis. In this paper I examine how researchers in the Czech Republic negotiate research assessment. Using the concept of epistemic living spaces (Felt & Fochler, 2010; Felt, 2009), I fir...
Aktualita
Why Academics Writing Sucks?
Our colleague Pat Lyons writes about academic writing. It should be more accessible and should not be boring.
Publikace
Authors: Ďurďovič, Martin
Cílem článku je aplikovat pojem hermeneutického kruhu na pozici sociologa. Hermeneutický problém v sociologii je analyzován na oblasti výzkumu sociálního jednání a s ohledem na otázku, jak může sociologické rozumění postihovat význam přisuzovaný jednání samotnými aktéry. Ačk...
Publikace
Authors: Stöckelová, Tereza
The goal of the book is to contribute to current debates of the research and development transformation in the Czech Republic based on qualitative research and theoretical and conceptual approaches in STS and gender studies. The book offers a sociological reflection of the transf...
Publikace
Authors: Sedláčková, Markéta
Publikace
Authors: Simonová, Natalie
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The author analyzes development of the sociology of religion in the second half of the 20th century upto the present with special attention paid to various European sociologies. He maintains that "behind" the two grand paradigms – i.e. secularization and RTC...
Publikace
Authors: Stöckelová, Tereza
Projekt
Building on a mentoring project for secondary school female students focused on de-stereotyping fields of research, carried out by the National Contact Centre for Women and Science since 2009, the goal of the present project is to create a mentoring scheme for early-career women...
Project duration: 2014 - 2017
Aktualita
Jak na vědu
Na 3. národní konferenci o genderu a vědě, pořádané Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, se zástupci a zástupkyně dvou hlavních grantových agentur, Akademie věd, vysokých škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Úřadu vlády shodli,...
Akce
18. 3. 2015
91. Sociologický večer: M. Linková: Podnikatelské nastavení organizací, subjektivit a politik v akademických přírodních vědách v ČR
Na přednášce naší socioložky Marcely Linkové nahlédneme do dynamického života vědců a vědkyň z Přírodovědného ústavu Akademie věd České republiky.
Projekt
zapojení do evrospké sítě European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities
Project duration: 2016 - 2019
Obsahová stránka
Sociological Studies Dissertations in Sociology Monographs in Sociology SLON/SOÚ co-editions Other publishers

Pages