Akce
11. 10. 2016
This talk elaborates a theoretical vocabulary for doing power analysis in sociology that is derived from a tradition of social thought running from G.W.F. Hegel through W.E.B. Du Bois and into the present.
Publikace
Authors: Illner, Michal
On the basis of experience with initiation and implementation of decentralization reforms in the former socialist countries, the follower states of the former USSR notwithstanding, the paper discusses prerequisites to a successful decentral...
Publikace
Authors: Šubrt, J., Vinopal, J., Vávra, M.
Publikace
Authors: Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal, Martin Vávra
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The autor attempts to distinguish two types of the so-called historical antropology, of which the first has been closer to historical sociology (and directed in its way to the history of mentalities), while the second drew inspiration from social anthropology and led towards micr...
Publikace
Authors: Kostelecký, Tomáš, Jehlička, Petr
The article analyses the fortunes of the Geens in the 2002 General Election in the Czech Republic. The path of development ofthe Greens from the promissing party with good brand name and unkown and somewhat sus...
Oddělení
The Sociological Library is a modern specialised library, which is intended to serve the needs of researchers, students, and the wider academic community. Library collection contains just about 25 thousand volumes. All items are available for use in the library study hall and abo...
Head of department: Mgr. Nela Hesová
Aktualita
ESA 2015
Na konci srpna, 25.–28. 8. 2015, se bude v Praze konat významná, již 12. mezinárodní sociologická konference Evropské sociologické asociace. Zúčastní se jí rekordní počet 3500 vědců a vědkyň, především z Evropy, ale i z mnoha mimoevropských zemí. Konferenci pořádá Sociologický ús...
Oddělení
Spreading across a wide field between economy and sociology, the department of economic sociology explores theoretical questions and empirical research, focused above all on social connections within labour markets, earnings and income differentiation, social and economic inequal...
Head of department: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R. a kol.
Comprehensive biographical, bibliographical and analytical dictionary on 178 key figures of Czech sociology from its beginnings in the 19th century until the present.
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
The author analyses two different traditions of Czech sociology of religion in the pre-WWII times, the äprofane' sociology of religions flunder by T. G. Masaryk, and Catholic religious sociology. He tries to re-think their legacies and their theoretical backgrounds that are s...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
M. Weber, C. Geertz, and R. Bultmann are often cited by anthropologists and sociologists, who tries to find the essence of human sciences in deep analysis of subjective meanings, which the actor sets to his/her behaviour. This article provides an analysis of theoretical and epist...
Projekt
Czech sociology has been through enormous development since 1989, when it was freed from the constraints of ideology, and it is now gradually returning to the international stage. Persecuted and exiled scholars were able to rejoin the academic community, a new generation of re...
Project duration: 2010 - 2013
Akce
10. 3. 2016
Prezentace knihy - Železná opona
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., přivítá s Ústavem pro studium totalitních režimů společnou publikaci Železná opona v Československu. Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989. Knihy vyšla v rámci společné koedice.
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Czech lands in the 19th and 20th centuries can serve as a good example of ideology and knowledge regime of secularism that took form of implicite religion. These changes can be well docummented by sociological surveys on religion and historico-sociological argumentation made in p...
Publikace
Authors: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Authors: Linková, Marcela
Boj s násilím na ženách vyžaduje vynaložení koordinovaného úsilí na všech úrovních společnosti. Jde o jeden z nejvážnějších společenských problémů, jehož důsledky jsou dalekosáhlé – nejen pro život a psychické i fyzické zdraví žen a jejich dětí, ale i pro fungování společno...
Publikace
Authors: Maříková, Hana, Plasová, Blanka
Problematika péče o seniory u nás zatím není na rozdíl od péče o děti předškolního věku dostatečně zmapována z hlediska vývoje genderovanosti politik této péče. Zajímá nás proto místo rodiny či přesněji rodinných příslušníků v tomto systému. V předkládaném článku se sna...

Pages