Publikace
Authors: Křížková, Alena
V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i s...
Publikace
Authors: Večerník, Jiří
Projekt
The "INSITO" Project seeks to contribute to an intensive exchange between knowledge multipliers from academia and the working world (social partners), at the level of the regional players in participating EU Member States. Selected principles on development found in the key polic...
Project duration: 2009
Aktualita
Alice Červinková, Kateřina Šaldová (eds.)
Publikace
Authors: Dudová, Radka (ed.)
The book presents the findings of ten qualitative studies of specific occupations and social groups. It concentrates mainly on two phenomena that characterise contemporary labour markets: the increasing flexibility of work conditions and labour markets, and the marginalisation of...
Publikace
Authors: Tuček, Milan
Political, demographic, social geographic, branch, proffession, economic and cultural changes in the Czech Republic and its mutual relations. Class organisation, stratification, egalitarian levelling of Czech Society after more than ten years of transformation. Life trajectories...
Publikace
Authors: Křížková, Alena, Hana Maříková, Radka Dudová, Zdenek Sloboda
The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic an...
Publikace
Authors: Dudová, Radka
The text is a comparative study of conditions of employees who are parents of small children, in Czech branch and in the headquarters of a French company. The company is a very demanding employer. The principal advantage offered and used in France and in the Czech Republic is the...
Publikace
Authors: Dudová, Radka
The article presents partial results of a qualitative study realized in 2006 between Czech men and women managers. The purpose of the study was to compare the situation and conditions of men and women in managerial work. It shows that the main source of inequalities is the need o...
Publikace
Authors: Večerník, Jiří
Aktualita
Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965.
Akce
11. 5. 2017
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.
Aktualita
Téma čísla - Péče: Kritika, analýza, alternativy
Aktualita
CONTENTS - Editorial (Marek Skovajsa) ... 279 SOCIOLOGICAL RESEARCH - Tomáš Katrňák, Petr Mareš: The Employed and the Unemployed in the Czech Labour Market between 1998 and 2004 ... 281 - Martin Lux, Petr Sunega: The Effect of Housing Conditions on the Intended Labour Migra...
Projekt
SUREURO (Sustainable Refurbishment Europe) was an acronym for one of the largest research projects supported under the 5th Framework Programme by the European Comission. Its main objective was the development of metodical and operative tools for sustainable refurbishment of e...
Project duration: 2001 - 2003

Pages