Chapter in monograph
Hašková, Hana

Mýtus třetí: Jesle jsou vynálezem komunistů

Hašková, Hana. 2012. „Mýtus třetí: Jesle jsou vynálezem komunistů.“ Pp. 66-91 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

Based on analysis of historical documents the author deconstructs the myth strongly held in the Czech Republic that nurseries are communist invention, and analyzes their operation in Czechoslovakia before 1989.

Part of publication: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák

Attached links