Publications

Filter publications

Or use fulltext search

Found 3084 publications (displayed results 81 - 100)
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
history of sociology
Department:
Type:
Other publication
2016, Vašát, Petr, Daniel Čermák

The goal of this paper is to describe linguistic and issue differences in election manifestos of the parties involved in the Czech 2012 regional election and contribute to a better understanding of second-order election (SOE) theory on a discursive level. The year 2012 brought two main changes: a significant success of the Communist Party and a rise of regional parties, movements and coalitions.

Topic:
methodology, regions, elections (and polls)
Type:
Article with impact factor
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Chapter in monograph
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Chapter in monograph
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Topic:
religion and religiosity
Department:
Type:
Chapter in monograph
2016, Čermák, Daniel, Renáta Mikešová, Jana Stachová

This article deals with the factors influencing the degree of trust in political institutions at three levels of government in the Czech Republic (national, regional and local) in two dissimilar regions in the time of economic crisis in 2009, the year when citizens of the Czech Republic experienced the negative impacts of growing unemployment and a substantial decline in real GDP. Two competitive theories - the cultural and the performance explanantion - were used as a theoretical framework.

Topic:
politics (and political attitudes), regions
Type:
Article with impact factor
2016, Petrúšek, Ivan
Topic:
politics (and political attitudes)
Department:
Type:
Published review
2016, Mysíková, Martina, Večerník, Jiří

The article deals with life and job satisfaction of the Czech working-age population. First it highlights concepts of happiness and satisfaction within the emerging multidimensional approaches to individual and societal well-being. Then, it resumes the data sources of those measures, with specific attention to the Module on Subjective Well-being of the survey EU-SILC.

Topic:
standard of living
Department:
Type:
Article with impact factor
2016, Mysíková, Martina

Česká republika se svou desetiprocentní mírou chudoby řadí na nejlepší místo v evropském žebříčku. Jak se ale chudoba měří? Bude si ČR v mezinárodním srovnání stát stejně dobře, podíváme-li se na chudobu jinou optikou?

Topic:
standard of living
Department:
Type:
Public event or educational activity
2016, Čermák, D., R. Mikešová, J. Stachová
Topic:
trust/social cohesion
Type:
Article with impact factor
2016, Matějů, Petr, Petra Anýžová
Topic:
value orientations, methodology
Type:
Chapter in monograph
2016, Anýžová, P., P. Matějů, F. Zich
Topic:
trust/social cohesion, regions, social capital
Type:
Chapter in monograph
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek. F.
Topic:
value orientations, religion and religiosity, regions
Type:
Chapter in monograph
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P.
Topic:
intergenerational relations, religion and religiosity, care, work, regions, family, education
Type:
Chapter in monograph
2016, Zich, František, Anýžová, Petra (eds.)

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života.

Topic:
globalisation, value orientations, identity, kultura, intergenerational relations, religion and religiosity, work, regions, family, social capital, lifestyle
Type:
Monograph
2016, Pospíšilová Marie

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě. Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook.

Topic:
identity, media
Type:
Monograph
2016, Jurik, Nancy, Křížková, Alena, Pospíšilová (Dlouhá), Marie

Purpose

This paper aims to utilize a mixed-embeddedness approach to examine how state welfare policies, employment conditions and gender norms shape orientations to divisions of business and domestic labor among Czech copreneurs, i.e. romantic couples involved in businesses together.

Design/methodology/approach

Topic:
gender, work
Department:
Type:
Peer-reviewed journal article
2016, Kudrnáč, Aleš
Topic:
gender, human relations
Department:
Type:
Article with impact factor
2016, Kocman, D., Klepal, J.
Topic:
housing, social policy, public policy
Type:
Other publication

Pages