Bc. Viktor Dobrovolný

Position: 
odborný pracovník VŠ
Phone: 
210 310 215
Line: 
215

Curriculum vitae

Education: 

2013 - do součastnosti Magisterské studium - Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Studia nových médií

téma diplomové práce: Vliv stavu zaujetí na kvalitu osvojování si mentálních modelů (školitel Mgr. Cyril Brom, Ph.D.)

 

2009 - 2013 Bakalářské studium - Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Informační studia a knihovnictví

téma bakalářské práce: Využití information scrapingu při tvorbě výukových simulací (školitel Mgr. Vít Šisler, Ph.D.)

 

Field of specialisation: 

Mým hlavním zaměřením jsou výukové simulace a jejich využití v tradiční i experimentální pedagogice. Dále se věnuji automatizovaným metodám získávání informací a textové a obsahové analýze vědeckých informací.