Bc. Milan Miženko

Position: 
odborný pracovník VŠ
Phone: 
210 310 583
Line: 
583