Lidé podle oddělení

Vedení ústavu

Ing. Petra Broskevičová

Zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Telefon: 210310565 / linka 565

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 221 / linka 220, 221

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Vedoucí oddělení a první zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecká pracovnice Telefon: 210 310 563 / linka 563

Centrum pro výzkum veřejného mínění

Telefon: / linka
E-mail:

Mgr. Naděžda Čadová

vedoucí pro projektovou činnost, odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 588 / linka 588

Mgr. Lucie Černá

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 584 / linka 584

Ing. Jan Červenka

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 586 / linka 586

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.

postdoktorand/ vědecký pracovník Telefon: 210 310 592 / linka 592

Ing. Helena Hájková

asistentka výzkumu/odborná pracovnice VŠ - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210310588 / linka 588

Bc. Radka Hanzlová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 583 / linka 583

Bc. Marie Milenovská

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 585 / linka 585

Bc. Milan Miženko

odborný pracovník VŠ Telefon: 210 310 583 / linka 583

Mgr. Lucie Novotná

odborná pracovnice - VŠ - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210 310 583 / linka 583

Mgr. Matouš Pilnáček

odborný pracovník VaV Telefon: 210 310 592 / linka 592

Ing. Marie Plačková

odborná pracovnice VŠ/ správa tazatelské sítě - v současnosti na rodičovské dovolené Telefon: 210 310 584 / linka 584

Mgr. Iva Štohanzlová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 587 / linka 587

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery

vedoucí CVVM, doktorandka Telefon: 210 310 592 / linka 592

Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 589 / linka 589

PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Vědecký pracovník Telefon: +420 210 310 593 / linka 593

Mgr. Jana Vitíková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 583 / linka

Český sociálněvědní datový archiv

Telefon: / linka
E-mail:

Mgr. Tomáš Čížek

doktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Magdaléna Gorčíková

doktorandka Telefon: 210 310 231 / linka 231

Mgr. Johana Chylíková Ph.D.

Postdoktorandka Telefon: 210 310 231 / linka 231

Bc. Jan Klusáček

odborný pracovník VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Vedoucí oddělení a zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník Telefon: 210 310 231 / linka 231

Bc. Michaela Kudrnáčová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Marie Pospíšilová

doktorandka Telefon: 210 310 215 / linka 215

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: +420 210 310 570 / linka 570

Mgr. Petra Šalamounová

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 215 / linka 215

PhDr. Martin Vávra , Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

PhDr. Roman Vido, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 231 / linka 231

Ekonomická sociologie

Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

odborná pracovnice VŠ Telefon: / linka

PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 223 / linka 223

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD.

vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 223 / linka 223

PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 232 / linka 232

doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Vedoucí oddělení a vědecký pracovník Telefon: 210 310 222 / linka 222

Gender & sociologie

Telefon: / linka
E-mail:

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 352 / linka 352

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: 603 382 246, 210 310 240 / linka 240

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 351 / linka 351

PhDr. Alena Křížková, Ph.D.

Vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 352 / linka 352

Mgr. Marta Lopatková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 351 / linka 351

Mgr. Romana Marková Volejníčková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 352 / linka 352

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210310351 / linka 351

Eva Nechvátalová

asistentka oddělení, správkyně databáze ASEP, tajemnice Atestační komise Telefon: +420 210 310 351 / linka 351

Mgr. Markéta Švarcová

odborná pracovnice VaV (doktorandka) Telefon: 210310352 / linka 352

Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210310351 / linka 351

Hodnotové orientace ve společnosti

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: +420 210 310 238 / linka 238

Kristýna Bašná, MSc, PhD.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210310262 / linka 262

Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

vedoucí vědecká pracovnice Telefon: +420 210 310 238 / linka 238

Mgr. Jana Klímová Chaloupková, Ph.D.

vědecká asistentka Telefon: 210 310 238 / linka 238

PhDr. Eva Krulichová , Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 570 / linka 570

RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D.

postdoktorandka/odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 238 / linka 238

Mgr.et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

Vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 571 / linka 571

Mgr. M.Phil. Alena Pokorná Bičáková, Ph.D.

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 232 / linka 232

PhDr. Jaroslava Pospíšilová

doktorandka Telefon: 210310570 / linka 570

Bc. Renáta Topinková

odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 262 / linka 262

Lokální a regionální studia

Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

vedoucí oddělení Telefon: 777 149 423 / linka 227

PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.

Postdoktorand Telefon: 210310227 / linka 227

Mgr. Hana Daňková

odborná pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

PhDr. Markéta Horpeniaková, Ph.D.

postdoktorandka/vědecká pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

JUDr. Michal Illner

vědecký pracovník Telefon: 210 310 227 / linka 227

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vedoucí vědecký pracovník Telefon: 210 310 221 / linka 220, 221

Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 235 / linka 235

Mgr. Věra Patočková, M.A., Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: 210 310 581 / linka 581

PhDr. Jana Stachová, Ph.D.

Vědecká pracovnice Telefon: 210 310 235 / linka 235

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 581 / linka 581

RNDr. Martin Šimon , Ph.D.

postdoktorand/odborný pracovník Telefon: 210 310 227 / linka 227

Mgr. Petr Vašát, Ph.D.

výzkumný pracovník/postdoktorand Telefon: 210 310 227 / linka 227

RNDr. Jana Vobecká, Ph.D.

vědecká pracovnice Telefon: (+420) 210 310 235 / linka 235

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Telefon: / linka
E-mail:

Mgr. Kateřina Cidlinská

doktorandka Telefon: 210 310 322 / linka

Mgr. Nina Fárová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Bc. Martina Fucimanová

odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

David Kocman, PhD

postdoktorand Telefon: 210 310 232 / linka 232

Mgr. Marcela Linková, Ph.D.

vedoucí oddělení a vědecká pracovnice Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Blanka Nyklová, Ph.D.

postdoktorandka/odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

vědecká pracovnice, šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review Telefon: 210310232 / linka 232

Mgr. Edit Szénássy

doktorandka Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. et Mgr. Hana Tenglerová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Karolína Vašíčková, BBus. (Hons.), DiS.

Odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

Mgr. Hana Víznerová

Odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 322 / linka 322

PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

postdoktorandka Telefon: 210310322 / linka 322

Socioekonomie bydlení

Ing. arch. Irena Boumová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. Veronika Froňková

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 214 / linka 214

Petr Gibas, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. Ladislav Kážmér

odborný pracovník VŠ Telefon: 606 767 517, 210 310 214 / linka 214

Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

vedoucí oddělení a vědecký pracovník Telefon: 210 310 225 / linka 225

Mgr. Martina Mikeszová, Ph.D.

doktorandka Telefon: 210 310 214 / linka 214

Mgr. Tomáš Samec

doktorand / Phd Candidate Telefon: 210 310 214 / linka 214

Ing. Petr Sunega

vědecký pracovník Telefon: 210 310 225 / linka 225

Sociologie politiky

Mgr. Aleš Kudrnáč, Ph.D.

postdoktorand Telefon: 210 310 204 / linka 204

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník Telefon: +420 210 310 204 / linka 204

Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.

Vědecký pracovník Telefon: 210 310 204 / linka 204

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Vedoucí oddělení a první zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vědecká pracovnice Telefon: 210 310 563 / linka 563

Simona Patková

asistentka Telefon: 210 310 237 / linka 237

Mgr. Ivan Petrúšek

doktorand Telefon: 210 310 237 / linka 237

Mgr. Daniela Prokschová

doktorandka Telefon: 210 310 237 / linka 237

Mgr. Michaela Röschová

doktorandka/odborná pracovnice - VŠ Telefon: 210 310 204 / linka 204

Ekonomické oddělení

Telefon: / linka
E-mail:

Ing. Miriam Bartošová

asistentka ředitele Telefon: 210 310 220 / linka 220

Dana Bendová

vedoucí oddělení Telefon: 210 310 566 / linka 566

Ing. Petra Broskevičová

Zástupkyně ředitele pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Telefon: 210310565 / linka 565

Andrea Hrnčířová, DiS.

odborná pracovnice SŠ/VOŠ (účetní) Telefon: 210 310 556 / linka 556

Ing. Radka Janstová

projektová specialistka Telefon: 210 310 264 / linka 264

Bc. Jitka Německá

finanční účetní Telefon: 210 310 229 / linka 229

Mgr. Petra Pekárková

personalistka Telefon: 210 310 219 / linka 219

Miroslav Siva

odborný pracovník Telefon: 210 310 258 / linka 258, 228

Ing. Petra Skalská

projektová specialistka Telefon: 210 310 254 / linka 254

Ivana Vlháčková

technická pracovnice Telefon: 210 310 216 / linka 216

Karolína Volšická,DiS.

THP pracovnice - účetní Telefon: / linka

Knihovna

RNDr. Lumír Gatnar

Odborný pracovník Telefon: 210310567 / linka 567, 569

Mgr. Nela Hesová

odborná pracovnice VŠ/vedoucí sociologické knihovny Telefon: 210 310 568 / linka 568, 569

Ing. Eva Mikolášová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 568 / linka 568, 569

Mgr. Radka Taucová

odborná pracovnice VŠ Telefon: 210 310 567 / linka 567

Tiskové a ediční oddělení

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

šéfredaktor Sociologického časopisu/Czech Sociological Review, vědecký pracovník Telefon: 210 310 236 / linka 236

Martina Hartmanová

asistentka oddělení Telefon: 210 310 217 / linka 217

Mgr. Kristýna Přibylová

Výkonná redaktorka českého vydání Sociologického časopisu Telefon: 210 310 218 / linka 218

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.

vědecký pracovník Telefon: 210 310 236 / linka 236

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

vědecká pracovnice, šéfredaktorka anglických čísel Sociologického časopisu/Czech Sociological Review Telefon: 210310232 / linka 232

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková

odborný pracovník - VŠ Telefon: 210 310 596 / linka 596

RNDr. Darina Vystrčilová

výkonná redaktorka časopisu CEJSH Telefon: 210 310 230 / linka 230