RNDr. Martin Šimon , Ph.D.

Pracovní zařazení: 
postdoktorand/odborný pracovník
Telefon: 
210 310 227
Interní linka: 
227

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 
  • 2012 Doktorské studium, Obecné otázky geografie, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze
  • 2008 Magisterské studium, Sociální geografie a regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova v Praze
  • 2006 Bakalářské studium, Geografie a kartografie, Přírodovědecká a Filosofická fakulta, Universita Karlova v Praze
Zaměření: 
  • sociologie venkova / města
  • prostorové i-mobility, kontraurbanizace
  • geografické informační systémy (GIS) v sociálních vědách
  • migrace životního stylu
  • teoretická geografie
Pedagogická činnost: 

Metody a cvičení ze Sociální geografie I, Přírodověděcká fakulta UK

Metody a cvičení ze Sociální geografie II, Přírodověděcká fakulta UK

Urban Social Geography I, Faculty of Science, Charles University in Prague

Urban Social Geography II, Faculty of Science, Charles University in Prague

Selected Chapters from Physical and Human Geography, Faculty of Science, Charles University in Prague

Zahraniční stáže a studijní pobyty: 

2017 - School of Geography & Sustainable Development,  The University of St Andrews, Skotsko, říjen- listopad

2017 - Department of Geography, Faculty of Social Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, únor - březen

2008 - Geographisches Institut, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Německo, studijní pobyt v rámci programu Erasmus, 6 měsíců

Všechny publikace

kapitoly v knize / monografii

impaktované články

odborné knihy / monografie

jiné publikace

recenzované články

kapitoly v konferenčním sborníku

Připojené obrázky

Obrázky: 
Historický atlas obyvatelstva českých zemí
Podíl Němců 1930 - kvantily - A2
Volební neúčast v prezidentských volbách 2014 - kvanitly - A4
Index of Population Change 2011/1991 In Central Europe
Mean age 2011 In Central Europe
Change of Mean Age 2001-2011 In Central Europe
Components of Population Change 2001-2011 In Central Europe
Relative Rate of Unemployment (%) In Central Europe
Total Fertility Rate  In Central Europe
Life Expectancy 2011 In Central Europe
Thefts From Car in 2011 in Prague Metropolitan Area
mapa ODS
mapa KDU-ČSL
Diferenciace věkově specifické migrace 1992-4 a 2005-2007 v Česku
Typologie území Česka
Typologie migrace na venkov - kontraurbanizace
Volební neúčast 1. kole prezidentské volby 2018