Proběhlé akce

21. 10. 2005

Seminář se koná 3. listopadu 2005 v Sociologickém ústavu v zasedací místnosti č. 207 ve 2. patře ve 14 hodin.

14. 10. 2005

Seminář se koná ve čtvrtek 20. října 2005 v sociologickém ústvu v zasedací místnosti č.207, 2. patro ve 14 hodin

13. 10. 2005

ELITY A ROZŠÍŘENÍ EU, Praha 17.-18. 2. 2006, třetí z řady šesti mezinárodních workshopů networku pro výzkum elit, na téma: Resistence a podpora veřejnosti pro různé typy integrace do EU mezi novými členskými zeměmi ze střední a východní Evropy.

9. 10. 2005

Konferenci organizuje Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR a koná se pod záštitou poslankyně Anny Čurdové, předsedkyně Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen, a místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna.

19. 9. 2005

Národní kontaktní centrum Sociologického ústavu AV ČR pořádá v rámci evropské Noci vědců 23.9. 2005 "večer věnovaný spánku a snění"

15. 9. 2005

Zveme vážené kolegy, kolegyně a veřejnost k účasti na čtvrtečních seminářích v Sociologickém ústavu. Autoři témat seminářů jsou nejen pracovníci ústavu, ale i vzácní hosté z jiných institucí. Prezentují výsledky individuálního i týmového bádání jako základ ke kritické debatě,...

14. 7. 2005

Místo konání: Furth im Wald (D)

20. 6. 2005

Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

24. 5. 2005

Místo konání: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1

Stránky