Proběhlé akce

30. 3. 2006

na kterém vystoupí Petr Matějů, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

20. 3. 2006

30. března 2006 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro ve 14 hodin.

1. 3. 2006

Tisková konference se koná u příležitosti představení nové stejnojmenné publikace kolektivu autorů z oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění.

22. 2. 2006

Jana Chaloupková: postoje k imigraci v evropských zemích

16. 2. 2006

V pátek 17. února ve 13.00 bude zahájena ve vile Akademie věd ČR Lanna (V sadech 1, Praha 6) dvoudenní mezinárodní sociologická konference na téma „Elity a rozšiřování Evropské unie“.

14. 2. 2006

Semináře se budou konat pravidelně každých čtrnáct dní v budově Sociologického ústavu AV ČR. Vystoupí na nich pracovníci Scoiologického ústavu AV ČR s tématy svých výzkumných projektů.

21. 11. 2005

Seminář se koná ve čtvrtek 1.12. ve 14 hodin mimořádně v Ústavu dějin umění v Husově ulici č. 4, v prvním pratře v zasedací místnosti č. 117

3. 11. 2005

Seminář se koná 24. listopadu 2005 v Sociologickém ústavu AV ČR v zasedací místnosti č. 207 ve 14 hodin.

Stránky