Completed project

Mnohočetná medicína: Etnografie rozhraní mezi biomedicínskými a alternativními léčebnými praktikami

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt se zabývá propojováním, konflikty a přechody mezi biomedicínou a komplementární a alternativní medicínou (KAM). Jeho autoři vychází z medicínské antropologie, studií vědy a technologií a sociologie medicíny a navrhují uskutečnit etnografický výzkum v České republice, který by jednak v rámci těchto tří disciplín rozpracoval originální teoretické přístupy a metodologické strategie týkají se nemoci, zdraví a těla a jednak přispěl k porozumění specifikám alternativních léčebných praktik a jejích rozhraní s biomedicínou v současné české společnosti. Klíčové rysy tohoto výzkumného projektu zahrnují důraz na 1) rozhraní mezi biomedicínou a KAM a také mezi rozličnými přístupy v rámci KAM; 2) různorodé materiality a technologie jako aktéry terapeutických praktik; 3) technologie já, utvářející se sociality a biosociální diferenciaci a proměny, které se odehrávají i mimo místa výkonu samotné medicínské či terapeutické praxe v úzkém slova smyslu.

Tomáš Ryška
Témata: 
sociologie vědy
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Brož, L., T. Stöckelová
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická teorie, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Stöckelová, T., F. Vostal
Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
impaktovaný článek
Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná
Téma:
metodologie výzkumu, práce
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
impaktovaný článek