Projekt

Národní kontaktní centrum - ženy a věda IV.

Trvání projektu: 
2017

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Linková, Marcela, Červinková, Alice

Despite various changes in academic institutions and the academic profession in last two decades (Shore 2008; Dunn 2003; Power 2003), the academic environment is still organized around the notion of a linear, uninterrupted career path (Murray 2000; Smithon and Stokoe 2005) culminating with the launch of one’s own lab.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Cidlinská, Kateřina

Recenze je věnována knize Lucie Jarkovské Gender před tabulí: Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013, Praha: SLON), která je určena výzkumníkům i pedagogům, zejména základních škol - hlavním cílem publikace je přispět k rozvoji genderově citlivé výuky.

Téma:
gender, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenze publikace
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, práce, vzdělání
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Vohlídalová, Marta, Cidlinská, Kateřina
Téma:
ekonomie, gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Linková, Marcela

Instituted in 2004, the Czech Republic research assessment has since changed on an annual basis. In this paper I examine how researchers in the Czech Republic negotiate research assessment. Using the concept of epistemic living spaces (Felt & Fochler, 2010; Felt, 2009), I first set in context the Czech research assessment system and second explore the micro-politics of resistance in which researchers engage in their daily conduct.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek
Tenglerová, Hana

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Tenglerová, Hana

Zpráva konstatuje, že trend zvyšování zastoupení mužů v dnes již velmi maskulinizovaném výzkumu nadále pokračuje a že se také zvyšuje horizontální segregace jak v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dostáhlo jen 27,2 %. V podnikatelském a vysokoškolském sektoru zastoupení žen mezi výzkumníky klesá, stejně jako v technických, přírodních a humanitních vědách.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace

Připojené odkazy