Completed project

Posilování evropské dimenze českého výzkumu zastupováním ČR v expertních skupinách ERA a transformací výzkumné organizace z hlediska genderové vyváženosti

Trvání projektu: 
2014 - 2017

Část projektu se zaměřuje na uskutečnění kulturní a institucionální změny VŠCHT Praha s cílem posílit genderové rovnost.  VŠCHT Praha je institucí s vysoce rozvinutou mezinárodní spoluprací a úspěšností účasti v evropském výzkumu, v jejím projektovém portfoliu ale zatím chybí řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti. Tato transformace bude na VŠCHT Praha řešena v rámci předkládaného projektu prostřednictvím spolupráce s druhým řešitelským pracovištěm, Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR a komplementárně k nově zahajovanému projektu 7.RP TRIGGER. Na VŠCHT Praha bude vytvořeno prostředí, které zajistí rozvoj ženského potenciálu pro výzkum. Předkládaný projekt je v České republice první svého druhu a přispěje k dosažení čtyř základních cílů: 1. Implementaci metody kulturní a institucionální změny na VŠCHT Praha, 2. Rozšíření a prohloubení mezinárodní výzkumné a infrastrukturní spolupráce řešitelského týmu na evropské úrovni, sdílení dobré praxe a výměně zkušeností, 3. Rozvoji lidských zdrojů a ženského výzkumného potenciálu na VŠCHT Praha a 4. Rozvoji nového výzkumného proudu v ČR v oblasti výzkumu implementace kulturní a institucionální změny ve výzkumu.

Hlavní řešitel: 
Ing. Anna Mittnerová
Témata: 
EU
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek