Completed project

Vládnutí v metropolitních oblastech a jeho vliv na sociálně-prostorové nerovnosti - české metropole v mezinárodním srovnání

Trvání projektu: 
2008 - 2011

Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu vlivu institucionálních struktur, v jejichž rámci jsou metropolitní oblasti spravovány, a jednak o analýzu vlivu jednotlivých konkrétních politik na sociálně-prostorové nerovnosti.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 9, zobrazeno 1 - 9)

Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová

Populární představa říká, že Praha je bohaté město a lidé, kteří v ní žijí, mají vysoké mzdy, a vysokou životní úroveň. Kapitola si v této souvislosti klade dvě otázky: Znamená to, že mají Pražané vyšší průměrné mzdy také to, že si mohou dovolit více než lidé žijící mimo Prahu? Mají se všichni Pražené lépe než mimopražští? Zkoumání dat o příjmech a cenách dokládá, že výhoda vyšších pražských průměrných mezd je do značné míry zmenšována vyššími náklady na bydlení a některé služby.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, práce, regiony, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner

Předkládaná studie se zaměřuje na analýzu politik regenerace ve městě Praha, které slouží jako jeden z případů sledovaných v rámci rozsáhlého mezinárodního komparativního průzkumu politik regenerace v patnácti městech ležících v devíti různých zemích vyspělého světa.

Téma:
regiony, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner

Článek se zabývá studiem politik regenerace v Praze. Po úvodní části, která se věnuje vymezením teoretických východisek a představení zahraničních zkušeností s prostorově orientovanými politikami regenerace rezidenčních čtvrtí ve městě, se článek zaměřuje na analýzu situace ve dvou vybraných městských částech Prahy.

Téma:
regiony, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš

Článek se zabývá analýzou regionálních rozdílů ve volebních výsledcích parlamentních voleb v České republice v letech 1996-2006. Výsledky potvrzují, že prostorové vzorce volební podpory hlavních politických stran jsou dosti stabilní. Větší část regionálních rozdílů je způsobena strukturálními rozdíly mezi okresy. Klíčové vysvětlující faktory jsou socio-ekonomické povahy.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Yvona Kostelecká , Michal Illner
Téma:
sociální nerovnosti, vzdělání
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Body-Gendrot, Sophie, Tomáš Kostelecký, Clarence Stone
Téma:
sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Daniel Čermák, Jana Vobecká
Téma:
politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecká, Yvona, Kostelecký, Tomáš, Jana Kohnová, Michaela Tomášová, Kateřina Pokorná, Kateřina Vojtíšková, Martin Šimon
Téma:
vzdělání
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková, Michal Illner, Jana Vobecká, Daniel Čermák
Téma:
bydlení, město a vesnice, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii