recenzovaný článek
Dlouhá, Marie, Jurik, Nancy, Křížková, Alena

Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech