jiná publikace
Cidlinská, Kateřina

Udržitelnost a rozvoj mentoringových programů pro ženy v kontextu genderové strukturální změny akademických institucí

Cidlinská, Kateřina. 2013. „Udržitelnost a rozvoj mentoringových programů pro ženy v kontextu genderové strukturální změny akademických institucí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. (zpráva z konference) [cit. 11. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.genderonline.cz/cs/issue/34-rocnik-14-cislo-1-2013/367.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
vzdělání