Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 167 publikací (zobrazeny záznamy 41 - 60)
2013, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
recenze publikace
2012, Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2012, Frič, Pavol, Martin Vávra

Publikace 'Tři tváře komunitního dobrovolnictví' se zabývá spojením dvou fenoménů - komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus.

Téma:
mezilidské vztahy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Krejčí, Jindřich

Kapitola popisuje způsob, jakým je vhodné vytvářet a spravovat datový soubor v průběhu řešení výzkumného projektu. Autor ukazuje, jak krok po kroku pracovat s daty z výzkumných šetření od fáze vytvoření datového souboru přes problémy jako je kódování, vážení a anonymizace dat až k řešení způsobu archivace dat.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Martin Vávra

ext se primárně zaměřuje na popis standardů dokumentace dat a archivace a vývoj těchto standardů. Dále obsahuje analýzu výhod a nedostatků mezinárodního standardu dokumentace dat DDI (Data Documentation Initiative).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Vávra, Martin, Tomáš Čížek

Kapitola ukazuje, jakou roli plní datové archivy v oboru sociálněvědního výzkumu. Autoři popisují, která data a metadata jsou nezbytná pro standardní archivaci dat, a jaké podmínky musí být splněny, aby data mohla být vydána dalším uživatelům k sekundární analýze. Nezanedbatelnou součástí textu je popis archivačního systému Nesstar.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Vávra, Martin, Yana Leontiyeva

Kapitola představuje problém mezinárodní komparace dat, přičemž jejím primárním zaměřením je zejména standardizace proměnných v datových souborech. Text pojednává o principech a technikách standardizace proměnných a ukazuje příklady v sociálních vědách nejčastěji používané standardizace demografických proměnných a socioekonomických indikátorů.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Soukup, Petr

Text se věnuje problematice standardizace proměnných v mezinárodních komparativních výzkumech vzdělanosti. Autor pracuje s rozšířenou mezinárodní klasifikací vzdělání (ISCED a CASMIN) a rozebírá metodologické problémy, které se vztahují k měření vzdělanosti. Dále upozorňuje na obtížnou porovnatelnost vzdělávacích systémů v různých zemích. K výše uvedeným problémům autor uvádí řešení, která byla použita ve významných výzkumných projektech (ESS, EVS, ISSP, PISA).

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Johana Chylíková

Text upozorňuje na důležitost mezinárodního komparativního výzkumu v sociálních vědách a předkládá seznam mezinárodních šetření, kterých se zúčastnila Česká republika. Autoři poskytují čtenářům základní informace ke každému uvedenému výzkumnému projektu a nabízí čtenářům velmi obsáhlý přehled mezinárodních komparativních šetření ve formě tabulek.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Čížek, Tomáš

Kapitola poskytuje souhrnné informace o zdrojích a typech dat pro Českou republiku. Autor předkládá přehled institucí, které v minulosti a v současnosti vytvářely sociologické databáze, a dále vyjmenovává významné zdroje dat vážící se ke konkrétním tématům.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Leontiyeva, Yana, Daniel Chytil

Kapitola shrnuje zdroje migračních statistik a dat z kvantitativních šetření imigrantů a zabývá se kvalitou a porovnatelností těchto dat. Důraz je kladen na nedostatečné pokrytí subpopulací imigrantů v mezinárodních šetřeních celkové populace, jako jsou LFS, EU-SILC, ISSP a ESS. Text se dále zabývá metodologickými problémy spojenými s dotazováním migrantů v ČR.

Téma:
metodologie výzkumu, migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.)

Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Krejčí, Jindřich

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu dat. Autor představuje základní a nejpodstatnější koncepty managementu dat a upozorňuje na důležitá témata jako je sdílení dat a ochrana osobních údajů.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2012, Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva

Tato kapitola poskytuje úvod do problematiky managementu, sdílení a analýzy sociálněvědních dat. Kapitola zároveň podrobně popisuje cíle, účel a strukturu knihy s názvem Cesty k datům.

 

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2011, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
popularizační článek
2011, Chylíková, Johana

The aim of this article is to provide an overview of the problems associated with the fielding of questions of a socially sensitive nature  typically dealing with crime, health, and sexual activity in nationally representative sample surveys.

Téma:
metodologie výzkumu, sexualita, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2011, Dlouhá, Marie
Téma:
sociální nerovnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2011, Dlouhá, Marie
Téma:
mezilidské vztahy
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky