Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 44 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

The publication focuses on the impact of formal mentoring on the start of professional paths of early career researchers at doctoral and postdoctoral stages. The book of interviews with alumni of the mentoring programme of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, gives an insight into the situation of early career researchers in the Czech Republic working and studying in various disciplines and various types of institutions.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Blanka Nyklová, Hana Víznerová

V roce 2016 vydala VŠCHT Praha spolu se Sociologickým ústavem AV ČR knihu Hledání dynamické rovnováhy: Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha. Kniha ve dvaceti rozhovorech představila vědkyně, výzkumnice a pedagožky působící na VŠCHT Praha s cílem ukázat vzory začínajícím vědkyním či studentkám uvažujícím o vědecké dráze.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Marcela Linková

How to assess quality has become one of the central concerns for contemporary research, not least because of the proliferation of research assessment systems around the globe. Concomitant with this has been the growing attention to factors that compromise the credibility of assessment, especially gender, ethnic, racial and geopolitical bias.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Marcela Linková, Naďa Straková (eds.)

Kniha Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent představuje dvacet jedna žen, které se nebály postavit normalizační moci v 70. a 80. letech. Svým zapojením do boje proti totalitě chtěly spoluvytvářet lepší podmínky pro život svůj i svých dětí. Kniha chce připomenout, jakým způsobem tyto ženy fungovaly v prostředí Charty 77 i mimo něj, v kulturním undergroundu, ve velkých městech i na venkově.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Virtová, T., T. Stöckelová, H. Krásná
Téma:
metodologie výzkumu, práce
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Stöckelová, T., F. Vostal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Martin, G., Kocman, D., Stephens, T., Peden, C., Pearse, R.
Téma:
péče, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, práce, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Dixon-Woods M, Kocman D, Brewster L, Willars J, Laurie G, Tarrant C.
Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Fox, Mary Frank, Whittington, Kjersten Bunker, Linková, Marcela

Gender hierarchies in the scientific workforce reflect and reinforce relations of status and power in societies.

Téma:
gender, sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Kocman, D., Klepal, J.
Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Hana Víznerová, Blanka Nyklová

Publikace nabízí dvacet rozhovorů s významnými pedagožkami a výzkumnicemi ze všech čtyř fakult Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, které působí v různých vědních oborech a nacházejí se v různé fázi své výzkumné dráhy. Z rozhovorů se dozvíte o motivaci těchto žen pro studium určitého oboru na VŠCHT Praha a o důvodech jejich  rozhodnutí věnovat se další vědecké a pedagogické práci.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Stöckelová, Tereza

A new collection that analyses how exactly comparison -- as a particular type of social scientific practice -- is done, while assessing some of its opportunities and limitations. It features case studies of comparative practices that range from colonial architecture, to hacking communities, to ranking practices in hospitals and academia, while also examining the practical challenges of achieving comparison.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Stöckelová, T.
Téma:
sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nyklová, Blanka
Téma:
gender, město a vesnice
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2015, Fárová, Nina, Nyklová, Blanka
Téma:
gender
Typ publikace:
popularizační článek

Stránky