Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 38 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2017, Stöckelová, T., F. Vostal
Téma:
sociologie vědy
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Martin, G., Kocman, D., Stephens, T., Peden, C., Pearse, R.
Téma:
péče, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender, práce, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Dixon-Woods M, Kocman D, Brewster L, Willars J, Laurie G, Tarrant C.
Téma:
péče, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2017, Vohlídalová, M.
Téma:
gender, rodičovství, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Fox, Mary Frank, Whittington, Kjersten Bunker, Linková, Marcela

Gender hierarchies in the scientific workforce reflect and reinforce relations of status and power in societies.

Téma:
gender, sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Hana Tenglerová

Výzkum je mužská doména a převaha mužů zde roste - Zvyšuje se horizontální segregace výzkumu: muži převládají (a jejich převaha roste) v oblastech, kam jde nejvíc finančních prostředků a které nabírají nejvíc nových pracovníků, tj.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Kocman, D., Klepal, J.
Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Hana Víznerová, Blanka Nyklová

Publikace nabízí dvacet rozhovorů s významnými pedagožkami a výzkumnicemi ze všech čtyř fakult Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, které působí v různých vědních oborech a nacházejí se v různé fázi své výzkumné dráhy. Z rozhovorů se dozvíte o motivaci těchto žen pro studium určitého oboru na VŠCHT Praha a o důvodech jejich  rozhodnutí věnovat se další vědecké a pedagogické práci.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Stöckelová, Tereza

A new collection that analyses how exactly comparison -- as a particular type of social scientific practice -- is done, while assessing some of its opportunities and limitations. It features case studies of comparative practices that range from colonial architecture, to hacking communities, to ranking practices in hospitals and academia, while also examining the practical challenges of achieving comparison.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Stöckelová, T.
Téma:
sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Nyklová, Blanka
Téma:
gender, město a vesnice
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2015, Fárová, Nina, Nyklová, Blanka
Téma:
gender
Typ publikace:
popularizační článek
2015, Brož, L., T. Stöckelová
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická teorie, sociologie vědy
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Cidlinská, Kateřina

Kniha Kateřiny Cidlinské se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh jejich studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Cílem publikace je zjistit, kdo jsou lidé, kteří v posledních deseti letech opustili akademické pozice v ČR, jaké byly příčiny jejich odchodu, jaké je jejich současné pracovní uplatnění a jakým způsobem dnes využívají znalosti a dovednosti nabyté za dobu působení ve vědě.

Téma:
gender, migrace a mobilita, práce, vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Víznerová, Hana, Nyklová Blanka

Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, které probíhají srovnatelně oběma směry, tedy od výchozích látek k reakčním produktům a zároveň opačně. Pokud je jí dosaženo, znamená to, že se množství vzniklých reakčních produktů rovná množství reakčních produktů rozložených ve výchozí látky. Zdánlivě se tedy nic neděje, přestože reakce probíhá oběma směry i nadále.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Tenglerová, Hana

Zpráva konstatuje, že trend zvyšování zastoupení mužů v dnes již velmi maskulinizovaném výzkumu nadále pokračuje a že se také zvyšuje horizontální segregace jak v oblasti sektorů provádění výzkumné práce, tak z hlediska oborů. V roce 2014 bylo zastoupení žen mezi výzkumníky nejnižší od roku 2001, dostáhlo jen 27,2 %. V podnikatelském a vysokoškolském sektoru zastoupení žen mezi výzkumníky klesá, stejně jako v technických, přírodních a humanitních vědách.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2015, Nyklová, Blanka, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky