Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3161 publikací (zobrazeny záznamy 121 - 140)
2016, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2017, Fox, Mary Frank, Whittington, Kjersten Bunker, Linková, Marcela

Gender hierarchies in the scientific workforce reflect and reinforce relations of status and power in societies.

Téma:
gender, sociologie vědy, veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Kristyna Chabova
Téma:
hodnotové orientace, korupce, náboženství a religiozita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Večerník, Jiří (ed.)

Kamila Fialová, Dana Hamplová, Martina Mysíková, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník (editor). Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 416 stran.

Téma:
ekonomie, práce, vzdělání, životní úroveň
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Straková, Naděžda
Téma:
identita
Typ publikace:
popularizační článek
2016, Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková

Kniha přispívá k diskusi o podmínkách a okolnostech politické participace žen v ČR. Vychází z aktuálních dat kvantitativní i kvalitativní povahy. Představuje teoretické přístupy k uchopení problematiky žen v politice, zaměřuje se na zastoupení žen v politice v českém kontextu a na jeho vývoj, na názory a postoje české veřejnosti na ženy v politice a nástroje jejich podpory a věnuje se také životním a pracovním drahám vrcholových političek.

Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Matějů, Petr, Petra Anýžová

The Role of Human Capital in Labour Market Outcomes: A Comparative Study of Six European Nations Participating in the PIAAC Project.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, práce, transformace, vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Frič, Pavol, Vávra, Martin,

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to answer following question: what is the relationship between member activism performed through civil society organizations (CSOs) and individualized freelance activism (in form of online activism, everyday making, political consumerism or checkbook activism) independent of organizational framework? Is it a relationship of mutual competition or support?

Téma:
občanská společnost
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Hamplová, D., N. Simonová
Téma:
sociální nerovnosti, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Lozano, M., D. Hamplová, C. Le Bourdais
Téma:
práce, rodina
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Simonová, N., D. Hamplová
Téma:
vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Hamplová, D., N. Simonová
Téma:
vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Petrúšek, Ivan, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2016, Hamplová, D
Téma:
práce, rodina
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Prokschová, Daniela
Téma:
kriminalita, média
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Hašková, Hana, Kyzlinková, Renata

Employees in many European countries do have at their disposal various working-time options. Shorter working hours, leave options and flexible working-time arrangements enable employees to adjust their working time to meet their needs over the life course. The current study presents new national studies on working time options over the life course in five European countries.

Téma:
péče, práce, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Ďurďovič, Martin

This guide is the outcome of a project based on qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the location and construction of a deep geological repository (DGR) for spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa, životní prostředí
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Kostelecký, Tomáš, Šimon, Martin

The book chapter analyzes profound economic and political changes in Czech society after 1989 from spatial perspective. The Czech society was very egalitarian in socio-economic terms at the end of 1980’s. The economic transformation dramatically changed the institutional setting, the ownerships structure and “the rule of the game” in economy, which opened the way for more social diversity and inequality.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Hana Tenglerová

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace

Stránky