Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3118 publikací (zobrazeny záznamy 121 - 140)
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Znebejánek. F.
Téma:
hodnotové orientace, náboženství a religiozita, regiony
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Anýžová, P., Kubátová, H., Matějů, P.
Téma:
mezigenerační vztahy, náboženství a religiozita, péče, práce, regiony, rodina, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Matějů, Petr, Petra Anýžová
Téma:
hodnotové orientace, metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Anýžová, P., P. Matějů, F. Zich
Téma:
důvěra/sociální koheze, regiony, sociální kapitál
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Zich, František, Anýžová, Petra (eds.)

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života.

Téma:
globalizace, hodnotové orientace, identita, kultura, mezigenerační vztahy, náboženství a religiozita, práce, regiony, rodina, sociální kapitál, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Pospíšilová Marie

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě. Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook.

Téma:
identita, média
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Jurik, Nancy, Křížková, Alena, Pospíšilová (Dlouhá), Marie

Purpose

This paper aims to utilize a mixed-embeddedness approach to examine how state welfare policies, employment conditions and gender norms shape orientations to divisions of business and domestic labor among Czech copreneurs, i.e. romantic couples involved in businesses together.

Design/methodology/approach

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2016, Kudrnáč, Aleš
Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Kocman, D., Klepal, J.
Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace
2016, Hašková, Hana, Saxonberg, Steven

The authors combine historical and sociological institutional analysis to show that despite the
political and socio-economic transformation in 1990s, the institutional development during and
before the communist era provides the best explanation for current childcare policies in Central
Europe. While most authors have concentrated on policy changes that have taken place in the region

Téma:
gender, péče, práce, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Gibas, Petr
Téma:
město a vesnice
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Gibas, Petr
Téma:
město a vesnice
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Gibas, Petr
Téma:
město a vesnice
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2016, Hana Víznerová, Blanka Nyklová

Publikace nabízí dvacet rozhovorů s významnými pedagožkami a výzkumnicemi ze všech čtyř fakult Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, které působí v různých vědních oborech a nacházejí se v různé fázi své výzkumné dráhy. Z rozhovorů se dozvíte o motivaci těchto žen pro studium určitého oboru na VŠCHT Praha a o důvodech jejich  rozhodnutí věnovat se další vědecké a pedagogické práci.

Téma:
gender
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Šimon, Martin, Bernard, Josef

The development of the Czech countryside differs in many ways from trajectories typical for Eastern and Central European rural areas in the last 25 years. In our article, we discuss the nature of the ‘Czech exceptionalism’, with reference to three examples, namely population development, the dynamics of rural/agricultural labour markets and rural governance.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2016, Stöckelová, Tereza

A new collection that analyses how exactly comparison -- as a particular type of social scientific practice -- is done, while assessing some of its opportunities and limitations. It features case studies of comparative practices that range from colonial architecture, to hacking communities, to ranking practices in hospitals and academia, while also examining the practical challenges of achieving comparison.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
(2015), Hašková, Hana, Vohlídalová, Marta
Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky