Sociologické odkazy

Akademie věd České republiky - http://www.cas.cz/

Mediální servis pro Akademii věd České republiky - http://press.avcr.cz/

Česká sociologická společnost - http://www.ceskasociologicka.org/

Český statistický úřad - http://www.czso.cz/

Sociologické asociace:

Univerzity, kde se vyučuje sociologie:

Sociologické elektronické časopisy:

Nakladatelství, vydávající sociologickou literaturu:

Sociologická data:

Sociologické instituce na Slovensku:

Další odkazy: