Konference
7. 2. 2013

16. 2. 2013 od 10:00 do 22:00 v DOX: Poupětova 1, Praha 7

Centrum současného umění DOX a Sociologický ústav AV ČR při příležitosti výstavy Kartografie naděje: Příběhy sociální změny pořádají druhé opakování úspěšného projektu 12 hodin budoucnosti Maratón myšlenek, idejí a tezí z roku 2010.

Účast v programu přislíbili Jan Sokol, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Karel Janeček, Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Petr Drulák, Ondřej Lánský a další.

 

 

Cílem projektu 12 hodin budoucnosti je pokusit se o inventuru vývoje v České republice za posledních pár let. Současně chce program také seznámit širší veřejnost s dnešním myšlením o nejnaléhavějších společenských problémech, a poskytnout tak šanci o nich přemýšlet společně. Snahou je oslovit zejména nejmladší generace a pomáhat rozvíjet její rozhled a kritické myšlení v nabídnutí komplexního pohledu na současnou společnost.

 

Hlavními tématy programu budou:

 

Stojíme na rozcestí?

10.00 – 11.15

Sekce věnovaná snaze o nalezení nového příběhu společnosti a pojmenování změny, která se v posledních letech odehrála a dále se odehrávat bude.

V diskuzním bloku vystoupí filosof Václav Bělohradský, sociolog práva Jiří Přibáň, filosof Jan Sokol, umělecký ředitel centra DOX Jaroslav Anděl a politolog Pavel Barša.

 

Klíč ke změně?

11.15 – 12.30

Diskuzní téma věnované fenoménu prognóz a trendům vývoje české společnosti po roce 1989.

Za moderaci ředitele Sociologického ústavu AV ČR Tomáše Kosteleckéhobudou debatovat politologové Marek Hrubec, Oleg Suša  a sociolog Ondřej Lánský.

 

Selhání politiků, elit nebo celé společnosti?

12.30 – 13.45

Skupina debatujících rozebere problém korupce nejenom v nejvyšších patrech české společnosti a zeptá se na otázku role občanské společnosti.

Diskutovat bude profesorka politologie Vladimíra Dvořáková, aktivista a politolog Jan Májíček, politolog Karel Böhm Müller, moderuje žurnalista Václav Žák.

 

Lze demokratizovat demokracii?

13.45 – 15.00

Blok otevře otázku možností reformy zastupitelské demokracie a dalších alternativ vedoucích k obnově politických institucí.

Pozvání do diskuze přijali politolog Jiří Pehe, podnikatel Karel Janeček a sociolog Ondřej Císař, moderuje politolog Petr Drulák.

 

Ekonomický model v krizi

15.00 – 16.15

Diskuze věnovaná otázce regulace, transformace a zániku liberálního kapitalismu i možnostech zavedení alternativních ekonomických modelů do současné společnosti.

O problémech ekonomie budou debatovat ekonom a bývalý diplomat Jiří Šteg, ekonom Michal Mejstřík a profesor Milan Žák, rektor VŠEM, moderuje Lukáš Kovanda.

 

Klopýtající věda a vzdělání

16.15 – 17.30

České republice dlouhodobě chybí jasná koncepce vzdělávání. Jaké dopady má tento fakt na rozvoj vědecké činnosti u nás, stav vysokých škol a význam expertního vědění?

Účast v diskuzi přijala socioložka Tereza Stöckelová, psycholog a prorektor pro rozvoj UK Stanislav Štech a molekulární biolog Petr Svoboda, moderuje demografka Michaela Vojtková.

 

Boj o veřejnou sféru

17.30 – 18.45

Nové komunikační technologie umožnily proměnu způsobu společenské komunikace. Umožní také proměnu a rozvoj občanské aktivity?

O využití online prostředí bude diskutovat internetový vydavatel Ján Simkanič, analytik Kamil Gregor, odborník v oblasti datové žurnalistiky Jan Boček a online specialista Jakub Mráček, moderuje sociolog Jakub Macek.

 

Nevyslyšené výzvy životního prostředí

18.45 – 20.00

Globální oteplování, obnovitelné zdroje energie, kvalita života ve městě či ochrana přírody se již jako prázdné termíny staly součástí našeho slovníku. Kdy dojdou svého naplnění a proč tomu tak dosud není?

O ekologických výzvách přijdou diskutovat odborník v oblasti potravinové bezpečnosti Jan Valeška, politik za Stranu zelených Petr Štěpánek a zástupkyně hnutí permakultury Alena Suchánková, moderuje Daniel Vondrouš, zástupce organizace Zelený kruh.

 

Víra v české společnosti

20.00 – 21.15

Skupina věřících měla v České republice mnohdy nelehké postavení. V minulém režimu působila pozitivně proti totalitní vládě. Jaké jsou možnosti aktivizace veřejného dění skupinou věřících dnes?

O postavení věřících a významu víry v české společnosti promluví filosof a religionista Otakar A. Funda, filosof a kněz Tomáš Halík a teolog Václav Umlauf, moderuje sociolog Miloš Havelka.

 

Podrobné informace o programu naleznete na webu projektu:www.12hodin.doxagora.cz

 

Projekt 12 hodin budoucnosti II vzniká ve spolupráci Centra současného umění DOXSociologického ústavu AV ČR.

 

Změna programu vyhrazena.

Vstup zdarma.

http://www.dox.cz/cs/dox-agora/12-hodin-budoucnosti-ii-maraton-myslenek-ideji-tezi-inventura-po-dvou-letech

Rezervace: trubacova@dox.cz.

Sdílejte tuto stránku