Konference
22. 11. 2023
10:00-17:00, Ústav státu a práva AV ČR, Národní 18, Praha 1

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci na téma přínos sociálních věd pro vědeckou spolupráci, v rámci akce si připomeneme 25 let od založení Českého sociálněvědního datového archivu.

25 let ČSDA

Budeme diskutovat řadu témat jako role a význam sociálních věd, jejich zapojení do mezioborových projektů a mezinárodní spolupráce. Dotkneme se řady aktuálních problematik jako zapojení do EOSC, ESFRI, FAIR data. Část programu bude věnován i samotnému datovému archivu ČSDA, jeho zapojení do projektů, spolupráci s různými typy institucí a organizací.

Konference proběhne hybridní formou.

Registrace zde.

Program

9:30 - 10:00 - registrace

1. blok - 10:00 - 12:00

10:00 - 10:15  Přivítání – Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva
10:15 – 10:40   ESFRI: Výzkumné infrastruktury v kontextu sociálních a humanitních věd - Jan Hrušák
10:40 – 11:05 Projekt SYRI a přínos sociálních věd - Petra Guasti
11:05 – 11:30 EOSC v ČR a interakce s vědci - Luděk Matyska
10:30 – 11:55 CESSDA ERIC – data management expertise and data FAIRness for social sciences and beyond - Helena Laaksonen, CESSDA

12:00 - 12:45 - oběd

1. blok - 12:45 - 14:30

12:45 – 13:05 Český sociálněvědní datový archiv - Yana Leontiyeva
13:05 - 13:25 ISSP - International Social Survey Programme- Jindřich Krejčí
13:25 - 13:45 Účast ČR v ESS - European Social Survey - Klára Plecitá
13:45 – 14:30 Výzvy a příležitosti sdílení dat - Panelová diskuze se zástupci depozitorů datového archivu

14:30 - 15:00 - přestávka

3. blok - 15:00 - 16:30

15:00 - 16:30 Schůzka pracovní skupiny Social Sciences - EOSC-CZ

Sdílejte tuto stránku