Konference

3. ročník doktorandské konference sociologie a příbuzných společenských věd 2009

17. 5. 2009

21. května 2009, 8.30 – 18.40 hod., FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

Pořadatelé: Katedra sociologie ISS FSV UK Praha, Katedra sociologie FF UK Praha, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Termín konference: 21. května 2009, 8.30 – 18.40 hod.
Místo konání: FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, místnost č. 212

Organizační výbor konference: prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D., doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc., JUDr. Michal Illner

Bližší informace: PhDr. Petr Novák, tel: 251 080 310, e-mail: NovakP.Ber@post.cz

 

Program:

8.30 Začátek konference
8.30 – 8.35 Úvodní slovo prof. J. Kabeleho
8.35 – 12.50 Dopolední blok
8.35 – 9.15 Jiří Remr: Možnosti a limity využití principu meta-evaluace ve společenskovědním výzkumu
9.15 – 9.55 Julia Häuberer: Contesting Social Capital
9.55 – 10.35 Lucie Hošková: Svobodné mateřství jako životní volba
10.35 – 10.50 Přestávka na občerstvení
10.50 – 11.30 Ondřej Špaček: Konceptualizace sousedství – místo ve městě pohledem teorie Strukturace
11.30 – 12.10 Kateřina Pulkrábková: Romské ženy v českém veřejném prostoru
12.10 – 12.50 Karel Čada: Medikalizace společnosti, socializace medicíny
12.50 – 14.00 Přestávka na oběd
14.00 – 18.40 Odpolední blok
14.00 – 15.00 čestný host: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
15.00 – 15.40 Jaroslava Marhánková: Aktivně stárnout. Konstruování představ aktivního stárnutí v České republice
15.40 – 16.20 Přemysl Vlček: Vybrané sociodiagnostické a psychodiagnostické nástroje a jejich možné použití v procesu pracovní adaptace
16.20 – 17.00 Miroslav Paulíček: Komika, smích a humor v dějinách společnosti a umění
17.00 – 17.15 Přestávka na občerstvení
17.15 – 17.55 Michal Kotík: O příčinách renesance filmového westernu v Československu počátkem 60. let minulého století. Na základě dobového odborného filmového diskurzu
17.55 – 18.35 Marta Svobodová: Sešitový román pro ženy v tenatech propagandy
18.35 – 18.40 závěrečné slovo prof. J. Kabeleho

18.40 Závěr konference