Konference
8. 4. 2004

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Prostředí, ve kterém žijeme

Tisková konference se koná ve čtvrtek 8. 4. 2004 od 10:00 h v místnosti 108 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Při přípravě březnového šetření výzkumu Naše společnost 2004 se
pracovníci Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV
ČR zaměřili na zmapování názorů naší veřejnosti na to, jak hodnotí své
„prostředí pro život“.

Na konferenci se bude hovořit o následujících tématech:

Mezilidské vztahy

Ing. Adéla Seidlová, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Pracovní prostředí

Mgr. Naděžda Horáková, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Spokojenost se životními podmínkami v místě bydliště

Mgr. Daniel Kunštát, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Náš vztah k životnímu prostředí

Iva Chludilová, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR

Tiskové materiály budou k dispozici při prezenci.
Podrobnější informace: Adéla Seidlová, Sociologický ústav AV ČR, tel.: 286 840 130, e-mail: seidlova@soc.cas.cz .

Sdílejte tuto stránku