Konference

BYDLENÍ V REGIONECH: nové nástroje bytové politiky

17. 10. 2011

konference se uskuteční v Praze 20. října 2011

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., společně s Institutem regionálních informací, s.r.o., a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava si Vás dovolují srdečně pozvat na závěrečnou mezinárodní konferenci k projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".Všechny potenciální zájemce o účast na konferenci laskavě žádáme, aby se s ohledem na omezené kapacity konferenčních prostor zaregistrovali. Registrace bude ukončena k datu 15. 8 2011. Bez platné registrace Vám účast na konferenci nebude umožněna.

 

Účast na konferenci je bezplatná.

K dispozici jsou podrobnější informace o časovém harmonogramu konference, stručná CV a anotace prezentujících.

Připojené informace