Semináře

Co nám entropie a fraktální dimenze mohou říct o veřejném mínění?

30. 5. 2019
15:30 hodin, zasedací místnost Ústavu dějin umění, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Vyložíme si nejprve pojmy entropie a fraktální dimenze tak, jak byly definovány ve fyzice a matematice a jak se používají ve vědě o komplexitě. Poté si ukážeme, jak se dají tyto pojmy vztáhnout na veřejné mínění - sociology poměrně hojně zkoumaný komplexní proces. Řekneme si: (a) co díky těmto pojmům můžeme na veřejném mínění zkoumat a (b) jaké nové hypotézy můžeme ověřovat. Výklad bude ilustrovaný na počítačovém modelu veřejného mínění. Autor se těší na diskusi s publikem, jak bychom mohli pojmy entropie a fraktální dimenze dále využít v sociologii a výzkumu veřejného mínění.

 

František Kalvas přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.