Semináře
15. 4. 2021
v 16:00 hodin, ONLINE

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoJ1TJvmVQpVgP0vHZHWbYhFdFNXlI...

Přesnost předvolebních výzkumů je širokou veřejností relativně často diskutovaným tématem. Mezi akademiky se mu ovšem věnuje menší pozornost a předvolební výzkumy jsou obvykle pokládány za čistě praktickou disciplínu, která nemá s akademickým výzkumem mnoho společného. Přitom právě předvolební výzkumy jsou jednou z mála možností, jak ověřit kvalitu dotazníkových šetření, která jsou jedním ze způsobů, jakým sociální vědy získávají poznatky o společnosti. Práce na jejich kvalitní metodologii tak může být pro akademický výzkum velmi užitečná.

Jedním ze zdrojů nepřesnosti předvolebních výzkumů je narůstající počet voličů, kteří si nejsou jisti svou volbou a váhají mezi více stranami. Tento příspěvek diskutuje, zda zohlednění voličů, kteří váhají mezi více stranami, přispívá k přesnosti předvolebních průzkumů, a to v kontextu dalších úprav, které jsou běžně dělány při odhadování podpory politickým stranám nebo kandidátům. Hypotézu testujeme na datech CVVM a Medianu před volbami do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017. Výsledky ukazují, že úprava má na celkovou přesnost výzkumu malý pozitivní nebo žádný vliv. Úprava zároveň systematicky a statisticky významně snižuje podporu větším stranám a zvyšuje podporu stranám menším.

Příspěvek vychází z článku: Pilnacek, M., Tabery, P., Prokop, D., & Kunc, M. (2021). Apportioning Uncertain Voters in Pre-Election Polls in a Multi-Party System. International Journal of Public Opinion Research. 

 

Matouš Pilnáček je odborným pracovníkem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a pracuje v oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění. Zároveň studuje doktorský program sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho výzkumné zájmy patří problematika volebních modelů, dynamika veřejného mínění, metodologie výběrových šetření, a testování nástrojů dotazování.

Paulína Tabery je odbornou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění. Mezi její výzkumné zájmy patří zkoumání role interpersonální a mediální komunikace v procesu formování veřejného mínění, zkoumání názorového vůdcovství, metodologie výběrových šetření, testování nástrojů dotazování a kvality dat.

Online semináře budou organizovány přes službu Zoom. Je nutná registrace pro zaslání přístupových údajů. Odkaz na registraci naleznete ZDE. 

Sdílejte tuto stránku