Semináře

Dana Hamplová: Rodinný stav a zdraví – první výsledky šetření ISSP 2011

6. 5. 2013

16. 5. 2013, 14:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

 

Dana Hamplová

 

s přednáškou

Rodinný stav a zdraví – první výsledky šetření ISSP 2011

 

Seminář se zabývá jednou z dimenzí sociálních nerovností ve zdraví, a to konkrétně vzájemnými vztahy mezi rodinou a zdravím. V české sociologii je otázka zdraví a sociálních nerovností ve zdraví relativně opomíjeným tématem, a to především v sociologii empirické. Seminář se zaměřuje na rozdíly v subjektivním zdraví a dalších zdravotních omezeních podle rodinného stavu v České republice v posledním desetiletí a vychází přitom z řady soudobých výzkumů zjišťující subjektivní zdraví. Dokumentuje přitom, že rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi rodinného stavu se postupně snižují, a připisuje tuto změnu generační obměně.