Semináře

Dějiny české sociologie – současný stav poznání a výhledy do budoucna

29. 5. 2014
14:00, Akademické konfereční centrum, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

ZDENĚK NEŠPOR

s přednáškou

pramen poznání

Dějiny české sociologie – současný stav poznání a výhledy do budoucna

 

Genetický klíč je možná tím nejlepším, pomocí něhož lze současnému stavu české sociologie porozumět – i proto, že je právě v depresi, její meritorní výsledky jsou nevalné a zájem o ni klesá.

Ivo Možný

 

Seminář shrne a představí výsledky rozsáhlého projektu Dějiny a současnost české sociologie, který byl na Sociologickém ústavu AV ČR realizován v letech 2010-13. Ukáže význam výzkumu dějin (české) sociologie pro tento i další obory, možnosti a formy výzkumné, analytické a interpretační práce s historickým materiálem a v neposlední řadě dosažené výsledky i oblasti, které na zpracování dosud čekají. Plánovány jsou rovněž exkursy do „zákulisí“ výzkumné a vědecké práce, anekdoty, stížnosti i poděkování.

 

V rámci projektu: