Semináře

"Dějiny jako šance - dějiny jako břemeno"

14. 7. 2005

Místo konání: Furth im Wald (D)

Vědecká skupina "Německo" při Centru pro aplikovaný politický výzkum (C.A.P) Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově

Pracoviště "České pohraničí" Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, Praha/Ústí nad Labem

"Dějiny jako šance - dějiny jako břemeno"

Závěrečný pracovní seminář projektu

Dne 14. července 2005 se bude konat ve Furth im Waldu ve Vzdělávacím
centru seminář v rámci prvního rozsáhlého vědeckého projektu
"Historické mezníky v příhraničních identitách - sebedefinice a
vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství".

Výzkumné týmy České pohraničí Sociologického ústavu AV ČR a
Centrum pro aplikovaný politický výzkum Univerzity Ludwiga Maximiliana
v Mnichově zkoumaly od března 2003 česko-bavorské pohraničí v celé jeho
geografické rozloze a hledali odpověď na otázky,

jakým způsobem se zde utváří regionální identita, jaká je přitom
role druhého, tedy občana sousedské země a jaký vliv uplatňuje minulost
na vzájemné vnímání.

Cílem semináře je prodiskutovat otázky vztahující se k problematice
česko-německých vztahů, překonání bariéry komunikačních procesů
především v pohraničních regionech a spolupráce obou stran.

Výzkum se opírá o 120 hloubkových rozhovorů v česko-bavorském pohraničí.

Projekt je financován Nadací Volkswagen/Volkswagen Stiftung.

Program semináře je strukturován tak, aby vedle prezentování výsledků projektu byl dostatek času pro diskusi.

Jednacím jazykem bude němčina, simultánní překlad do českého jazyka zajištěn.

Více informací o obsahu a struktuře výzkumu naleznete na
internetové adrese
http://www.cap-lmu.de/projekte/fgd/identitaet/index.php.

Program

14.00 hod. Úvod, přivítání účastníků semináře
Dr. Manuela Glaab, FGD/C.A.P
Dr. Václav Houžvička, Sociologický ústav Akademie věd ČR

Uvítání
Reinhold Macho, starosta obce Furth im Wald
Dr. Wolfgang Levermann, Nadace Volkswagen

14.15 hod. Přednášky s nejzajímavějšími výsledky vědeckého projektu "Historické mezníky v příhraničních identitách"

Dr. Michael Weigl, FGD/C.A.P
Dr. Václav Houžvička, Sociologický ústav Akademie věd ČR
Lukáš Novotný, Sociologický ústav Akademie věd ČR

15.15 hod. Přestávka, káva

15.45 hod. Strategická diskuse

17.30 hod. Konec semináře

Připojené odkazy