Semináře

Děti migrantů v kontextu administrativní detence cizinců

27. 6. 2017
od 14 hod, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, na kterém bude představena nová studie Evropské agentury pro základní práva (Fundamental Rights Agency - FRA).

Chystaná zpráva, která bude publikována 22. června 2017, zpracovává podmínky pro nezletilé v detenčních zařízeních ve všech členských státech Evropské unie, včetně právních aspektů, za období 2015-2016.

Zprávu představí členky výzkumného týmu Sociologického ústavu AV ČR v.v.i., který pod vedením Terezy Stöckelové působí od roku 2014 jako český partner v rámci FRANETu. Na akci vystoupí také Andrea Baršová (ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky) a Michal Nešpor z Evropské agentury pro základní práva.

Seminář je určen pro širší odbornou veřejnost, včetně státních, akademických i nevládních subjektů.

Svou účast potvrďte, prosím, do 24. června 2017 na adresu edit.szenassy@soc.cas.cz.

Připojené odkazy