Semináře

Dezinformace, expertiza, náhoda: Jak jsme se začali bát hybridních hrozeb

2. 11. 2017
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Bezpečnost České republiky je zásadně ohrožena tzv. hybridními hrozbami, mezi něž patří nejen neoznačení vojáci cizí mocnosti, ale stále více také proruské dezinformační weby. Na podobném závěru se shodnou klíčové bezpečnostní dokumenty ČR z let 2015-2017, stejně jako celá řada aktérů ze státní správy, občanské společnosti, médií a akademické sféry. Zatímco dnes se s debatami o hybridních hrozbách a dezinformacích setkáváme prakticky denně a na tématu se v ČR profiluje řada jednotlivců i institucí, včetně specializovaného Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, ještě před pouhými třemi lety bychom našli pouze několik málo roztříštěných zmínek. Prezentace zmapuje, jakým způsobem došlo k tak razantnímu a rychlému nastolení tohoto tématu, a to na základě rozhovorů s aktéry a analýzy veřejného diskurzu. S použitím konceptu asambláže a přístupů ze sociální teorie, geografie, bezpečnostních studií a mezinárodních vztahů se zaměříme na zmapování sítě aktérů – politiků, úředníků, bezpečnostních expertů, novinářů, zástupců think-tanků a dalších organizací. Představíme, jakým způsobem tato síť – do jisté míry spontánně a nahodile – vznikala, jakou roli sehrála v politickém procesu a jak se jí podařilo ovlivnit diskurz i veřejné politiky. Poukážeme také na klíčové momenty a události vývoje tématu a představíme posuny v rámci chápání hybridních hrozeb. Z kritické perspektivy pak zhodnotíme, jak tato asambláž vytváří a legitimuje určitou formu expertizy, která je následně využívána pro formulaci a implementaci konkrétních opatření, a jaké jsou její potenciální politické dopady.

 

Jan Daniel je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se především sociologickými a antropologickými přístupy ke studiu mezinárodních vztahů, bezpečnosti a mezinárodní intervence. Jeho další specializací jsou politické a bezpečností vztahy na Blízkém východě.

Jakub Eberle je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se především kritickými přístupy k mezinárodní politice, sociální teorií a českou a německou zahraniční politikou. Působí také na Katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK.