Konference

Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd 2010

14. 5. 2010

20. května 2010, 8.30 – 18.50 hod., Akademické konferenční centrum v areálu Jilská 1, Husova 4, Praha 1, 110 00

Termín konference: 20. května 2010, 8.30 – 18.50 hod.
Místo konání: Akademické konferenční centrum v areálu Jilská 1, Husova 4, Praha 1, 110 00

Pořadatelé:

Katedra sociologie ISS FSV UK Praha
Katedra sociologie FF UK Praha
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Organizační výbor konference:
Garanti:
- prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph. D.
- doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Ostatní členové:
- JUDr. Michal Illner
- doc. PhDr. Martin Kreidl, M. A., Ph. D.
- Mgr. Petr Lupač

Tajemník a správce webové stránky konference: PhDr. Petr Novák

Bližší informace: http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-171.html, PhDr. Petr Novák,tel:251 080 310, email: NovakP@fsv.cuni.cz

Program:

8.30 Začátek konference
8.30 – 8.35 Úvodní slovo prof. J. Kabeleho

8.35 – 12.50 Dopolední blok

8.35 – 9.15 Jana Barvíková: Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí"
9.15 – 9.55 Jan Sládek: Transformace sektoru bydlení v ČR: problém privatizace
9.55 – 10.35 Gabriela Thöndlová: Agroturistika v ČR a SRN z pohledu jejích
provozovatelů


10.35 – 10.50 Přestávka na občerstvení

10.50 – 11.30 Eva M. Hejzlarová: Alimenty jako řešení? Samoživitelství, jak jej vidí
samoživitelky
11.30 – 12.10 Martina Štípková: Vývoj vzdělanostní homogamie rodičů manželsky
narozených dětí v letech 1990-2007
12.10 – 12.50 Kate
řina Vojtíšková: Premianti a looseři na ZŠ – role kulturních zdrojů rodiny

12.50 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 18.40 Odpolední blok

14.00 – 15.00 čestný host: doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph. D.: Česká (ne)religiozita ve 20. a
na počátku 21. století.
15.00 – 15.40 Václav Cejthamr: Globální virtuální týmy
15.40 – 16.20 Ondřej Lánský: Politický liberalismus kontra politika osvobození
16.20 – 16.35 Přestávka na občerstvení
16.35 – 17.15 Katarína Synaková: Paměť a její role v procesu etnického sebeurčení
17.15 – 17.55 Marta Svobodová: Láska za časů internetu: koketování fanouškovské fikce s
„realitou“

17.55 – 18.50 závěrečné slovo prof. J. Kabeleho

18.50 Závěr konference

Připojené soubory