Semináře
10. 1. 2019
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Dôvera sa v sociológii považuje za jeden zo základných predpokladov efektívneho a harmonického fungovania sociálnych vzťahov, demokratickej stability, ako aj ekonomického rastu a prosperity. Mieru dôvery v jednotlivých krajinách zaznamenávajú mnohé veľké medzinárodné výskumy, ktoré dlhodobo poukazujú na nízku úroveň medziľudskej, ako aj inštitucionálnej dôvery v postsocialistických krajinách, vrátane Česka a Slovenska. Teórie, ktorých platnosť sa preukázala v krajinách západnej Európy a v USA, však v strednej a východnej Európe narážajú na komplikácie, spôsobené inými historickými skúsenosťami a kultúrnymi naratívmi týchto krajín. Táto prezentácia si kladie za cieľ predstaviť publiku koncept všeobecnej a inštitucionálnej dôvery, ich vývoj v Českej a Slovenskej republike, ako aj ich širšie súvislosti.

 

Marianna Mrva je doktorandka na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorá je momentálne na štipendijnom pobyte na SOU AVČR. Vo svojej dizertačnej práce sa zameriava na skúmanie spoločenskej dôvery na Slovensku v širšom regióne.

 

Seminář bude probíhat v češtině a  ve slovenštině a není třeba se předem registrovat.

Sdílejte tuto stránku