Semináře
24. 5. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Přednáška se bude zabývat současnou debatou, která si všímá vývoje v oblastech mezi genetickým mapováním/diagnostikou a experimentální editací lidského genomu, či editací lidských embryí. Klasické technologie jako je diagnostika, popis, stejně jako editace či oprava (repairing a rekombinace) DNA mají v současných vědách o životě již dlouhou tradici. Jak tato tradice, tak i její nejnovější přesahy budou letmou, nicméně intenzivní součástí přednášky. Prezentace také představí současný stav výzkumu v rámci projektu Artificial Life/Sociological and Anthropological Analysis of Life Engineering, který si klade za cíl a) analyzovat sociální kontext výše zmíněných technologií a b) porovnat situaci České republiky a Německa. Zvláštní pozornost bude věnována prvním výstupům z právě probíhajícího etnografického výzkumu v biochemické laboratoři v ČR a přípravě výzkumu v Německu. Prezentace se nebude vyhýbat ani mírným analýzám v mezích konceptů jako je např. trans-korpo-realita, biomoc, antropologie života, neo-materiály a neo-materialismy, antropologický spánek apod.

Eva Šlesingerová je socioložka z Fakulty sociálních studií MU v Brně, v současnosti působí na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem v rámci svého projektu MCSA Artificial Life/Sociological and Anthropological Analysis of Life Engineering, ve výzkumné skupině Thomase Lemkeho „Biotechnologies, Nature and Society“.

ARTENGINE project: https://www.researchgate.net/project/ARTENGINE-Artificial-Life-Today-Ant...

Sdílejte tuto stránku