Konference

ENHR 09 PRAGUE: Changing Housing Markets: Integration and Segmentation, 28. 6.–1. 7. 2009

1. 6. 2009

Rajská budova VŠE, Praha

 Proměnily se tradiční místní trhy s bydlením v globální ?Budou za rekordními růsty cen bydlení následovat rekordní cenové propady?Potřebujeme nové paradigma pro lepší porozumění měnícímu se trhu s bydlením?Jak lze čelit následkům příjmové polarizace společnosti a segmentace trhu s bydlením?
Mezinárodní konference ENHR (European Network for Housing Research) se bude konat v Praze od 28. 6. do 1. 7. 2009. Konferenci pořádá Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Tématem konference je Měnící se trh s bydlením: integrace a segmentace.Role a význam trhu s bydlením a hypotékami zaznamenává proměnu v celosvětovémměřítku, což se projevuje zejména v narůstajícím vlivu těchto trhů na hospodářský růst a udržitelný rozvoj společností (sociální koheze). Integrace a segmentace trhu s bydlením jsou dvě strany téže mince. Zatímco sjednocování trhu (integrace) vychází z globalizace finančních toků, zvyšující se obliby investic do rezidenčních nemovitostí nebo sdružování kapitálu v oblasti výroby stavebních materiálů a stavebnictví, tak zvyšování příjmové nerovnosti, zhoršování dostupnosti bydlení, etnická segregace, sociální exkluze a nová chudoba jsou označovány za nejčastější rysy narůstající segmentace trhu.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ1 | Přechod nebo transformace? Širší souvislosti reformy systému bydlení v České republice.
2 | Konvergence nebo divergence systémů financování bydlení. Role hypotečního
financování bydlení v makroekonomice.
3 | Bydlení a hospodářský růst. Integrovaný a segmentovaný trh s bydlením.
4 | Nové sociálně-prostorové formace v postsocialistických městech.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCE

Konečný termín pro předkládání abstraktů 1. 3. 2009
Konečný termín pro předkládání příspěvků 1. 6. 2009
Konečný termín pro předkládání příspěvků v rámci soutěže o nejlepší příspěvek - Cena Hypoteční Banky - 20.5. 2009

Více informací najdete na www.enhr2009.com

Kontakt: enhr@soc.cas.cz

Partners of the conference

general partner

Hypoteční banka

 

other partner

Association of Czech Building Savings Banks

 

Czech Technical University in Prague - Faculty of Architecture

Ministry for regional development of the CR

 

 

Ekospol

 

 

The Czech Presidency of the EU Council

 

galerie

 

Připojené informace