Semináře

Financializace bydlení: půjčky, diskurzy a emoce

4. 10. 2018
v 16:00 hodin, zasedací místnost Ústavu dějin umění, Husova 4, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V souvislosti s růstem cen nemovitostí a nájmů v Praze a dalších velkých městech se zdá, že začíná být veřejně diskutována otázka finanční nedostupnosti bydlení a limitů současného modelu bydlení. Ve své prezentaci se zaměřím na to, jak se daný stav systému bydlení vytvářel mimo jiné také skrze specifický diskurz dluhu v kontextu bydlení - tedy skrze určitý způsob vypovídání o hypotéčních úvěrech, rodinných půjčkách a darech na bydlení. Zaměřím se na to, do jaké míry lze na danou situaci aplikovat pojem financializace bydlení a jakou roli hrají afekty a emoce diskurzivně vytvářené, sehrávané a uskutečňované. Diskurz dluhu na bydlení, který se odehrává v různých doménách (mediální, expertní, rodinné) přispívá k tomu, že se posiluje preference vlastnického bydlení a prosazuje se investiční pojetí bydlení i na úrovni neformálních aktérů (domácností). Výsledkem je diskurzivní normalizace hypotéčních úvěrů a určitého modelu systému bydlení vystaveného okolo vlastnického a soukromého nájemního bydlení. Diskuze by měla směřovat především k tomu, do jaké míry je možné a případně zda je nutné či správné dané téma politizovat a co to znamená v současném společenském a kulturním kontextu. 

Seminář bude probíhat v češtině a není třeba se předem registrovat.

 

Tomáš Samec pracuje v oddělení Socioekonomie bydlení v Sociologickém ústavu. V současné době úspěšně dokončil doktorandské studium na katedře sociologie Institutu sociologických studií FSV UK.